Vad beror ökad Salivproduktion på?

Innehållsförteckning

Vad beror ökad Salivproduktion på?

Vad beror ökad Salivproduktion på?

Salivproduktion och sväljning Mängden saliv ökar när vi äter; den stimuleras av dofter, smaker (speciellt sura), tuggning, mekanisk stimulering, smärta, aggression och vid reflux av sur magsaft. På natten och när vi vilar producerar vi mindre saliv. Stress och nervositet kan också minska mängden saliv.

Varför är man Muntorr?

Muntorrhet beror på att du har för lite saliv i munnen eller att salivens sammansättning förändrats. Saliv behövs för att du ska kunna tugga och svälja utan problem. Saliven skyddar också tänderna, till exempel från att få hål.

Vad beror Spottkörtelsten på?

Vad beror spottkörtelsten på? Muntorrhet och sjukdomar som ger muntorrhet ökar risken för spottkörtelsten, till exempel Sjögrens syndrom. Läkemedel som ger muntorrhet ökar också risken för spottkörtelsten. Exempel är vissa läkemedel mot högt blodtryck och allergi.

Är muntorrhet farligt?

Muntorrhet ökar risken för inflammation i tandköttet och för karies i tänderna. Om muntorrhet inte behandlas i tid uppstår lätt tandköttsinflammation. I värsta fall leder tandköttsinflammation till tandlossningssjukdomar. Cytostatikabehandlingar torkar ofta ut kroppens slemhinnor och de i munnen är värst drabbade.

Hur stoppar man saliv?

Antikolinerga läkemedel med salivhämmande effekt. Sialanar är godkänt för symtomatisk behandling av allvarlig kronisk dregling hos barn och ungdomar från 3 års ålder med kroniska neurologiska sjukdomar. Botulinuminjektioner i de stora spottkörtlarna för en långtidsverkande hämning av salivproduktionen.

Var produceras Salivet?

Saliven bildas i de stora spottkörtlarna när man äter, men som är vilande mellan måltiderna. De små spottkörtlarna under slemhinnan bildar saliv hela tiden. Denna saliv är trögflytande och skall smörja och skydda munnen och tänderna.

Vad gör saliven i munnen?

Salivens skyddande effekt är främst genom sitt innehåll av ”goda” bakterier, proteiner och enzymer av olika slag. Den har även en antibakteriell och pH-höjande effekt som skyddar våra tänder mot karies, dessutom sköljer den bort matrester och har en smörjande effekt som gör att vi kan svälja, tugga och prata.

Vilka komplikationer kan uppstå på grund av muntorrhet?

Muntorrhet - följder

  • Karies, tandsten och inflammation i tandköttet och munslemhinnan.
  • Svampinfektion i munnen, så kallad torsk.
  • Sämre näringsintag på grund av problem att tugga och svälja.

Relaterade inlägg: