Vad beror vita fingertoppar på?

Innehållsförteckning

Vad beror vita fingertoppar på?

Vad beror vita fingertoppar på?

Raynauds fenomen gör att blodtillförseln till fingrarna minskar på grund av kärlspasm vilket gör att blodkärlen drar ihop sig för mycket. Den tillfälliga krampen i kärlen uppstår oftast till följd av kyla eller stress.

Vad är Raynauds syndrom?

Raynauds fenomen är ett symtomkomplex som karakteriseras av episodiska attacker av initialt bleka och därefter cyanotiska, kalla fingrar eller tår efter köldprovokation eller psykisk stress. Oftast åtföljs den vasospastiska fasen av en hyperemisk fas med rodnad, svullnad och bultande smärta.

Varför är man kall om händerna?

Det är händer och fötter som först blir kalla, om lufttemperaturen sjunker. Kroppen drar ihop blodkärlen i händer och fötter för att spara på värmen i resten av kroppen. Samma sak händer om du är spänd eller nervös. Även hur din kropp är byggd kan påverka om du känner dig kall eller varm i huden.

Varför får man kallbrand?

Du kan få kallbrand om blodcirkulationen i en kroppsdel allvarligt försämras. Det beror vanligtvis på rökning, åderförfettning, diabetes eller en svår köldskada. Behandlingen består av att försöka förbättra den cirkulation som eventuellt finns kvar genom en operation.

Relaterade inlägg: