Vad beror högt GT på?

Innehållsförteckning

Vad beror högt GT på?

Vad beror högt GT på?

Erfarenheten har visat att patienter med förhöjda levervärden kan delas in i de som har enbart aminotransferasstegring och de som dessutom har förhöjt ALP-värde; GT-värdet är oftast förhöjt vid leversjukdomar. Om GT är normalt, beror ALP-stegringen inte på leversjukdom, eftersom GT alltid stiger parallellt med ALP.

Vilket Levervärde påverkas av alkohol?

Alkoholintag: Förhöjda transaminaser, (ASAT > ALAT, ibland högt ALP, högt GT och/eller CDT alternativt PEth), högt MCV. Vanligaste orsaken till leverskada i västvärlden. Leverenzymerna förhöjda endast vid regelbundet och långvarigt bruk- men endast 40 % av högkonsumenterna får högt ALAT och ca. 60 % får GT-stegring.

Vad är p ASAT prov?

ASAT är ett enzym1., som finns i lever, hjärta och skelettmuskulatur. Vid skada i dessa organ frigörs enzymet i blodet och ger då förhöjda värden vid ett blodprov. ASAT tas främst vid misstanke om leversjukdom samt för att få en överskådlig bild av hur levern mår.

Vad är mest skadligt för levern?

Stora mängder fruktos kan, precis som alkohol, vara skadligt för levern. Fruktos kan bara tas upp av levern och omvandlas i större utsträckning än glukos till fett. Vår största källa till fruktos är vanligt socker, som består ungefär till hälften av fruktos.

Kan socker påverka levern?

Däremot känner kanske inte lika många till att även ett långvarigt intag av för mycket socker och fett kan skada levern på samma sätt. Överflödigt socker omvandlas till fett och lagras i levern. För högt energiintag leder då till överfulla fettförråd i levern, så kallad fettlever.

Relaterade inlägg: