Hur går en sotning till?

Innehållsförteckning

Hur går en sotning till?

Hur går en sotning till?

Vid sotning tas brännbara sotbeläggningar i eldstäder, rökkanaler och skorstenar bort i sådan omfattning att risken för soteld och skadeverkningarna vid en soteld minimeras. Det innebär att alla ytor som rökgaserna passerar ska rengöras.

Hur ofta ska sotaren komma?

Vid eldning med annat bränsle ska kontrollfristen vara sex år. Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen ska kontrollfristen vara tre år. Om lokaleldstaden används i mindre omfattning ska kontrollfristen vara sex år. Detsamma ska gälla för lokaleldstäder som finns i fritidshus.

Kan sotare?

Egensotning eller sotning i egen regi får ske av enskild ägare av en fastighet. För att få utföra sotningen själv måste man få tillstånd i den kommun fastigheten är placerad. Krav för tillståndet är att man ska ha erforderliga kunskaper, vanligtvis intyg från Brandskyddsföreningen eller motsvarande.

Hur ofta rensa skorsten?

Hur ofta behöver man sota? I normalfallet sotas en braskamin som eldas för värme av det rum den befinner sig i (dvs mer än bara en mysvärmekälla) 1 gång varje år. En ren reservvärmekälla som används någon gång om året sotas vart 4:e år. Det är sotaren som avgör intervallet.

Relaterade inlägg: