Vad är normalt GFR?

Innehållsförteckning

Vad är normalt GFR?

Vad är normalt GFR?

Grovt sagt är normalt GFR 100 ml/min hos en vuxen, vilket innebär att GFR 50 ml/min motsvarar cirka 50% njurfunktion. Hög ålder är den vanligaste orsaken till nedsatt njurfunktion. njurfunktionen genom att jämföra med ett referensintervall.

Vad beror dåligt Njurvärde på?

Följande tester görs för att undersöka din njurfunktion Mäter viktiga njurmarkörer. Ger dig insikt i hur dina njurar mår på ett djupare plan. Kan upptäcka om du har förändringar i njurfunktionen som i sin tur kan bero på ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.

Hur märker man om njurarna är dåliga?

Symtom. Njursvikt kan orsaka trötthet och kraftlöshet. I samband med svår njursvikt känner sig patienten ofta frusen och har illamående, hudklåda och sendrag. Svullnader uppkommer särskilt när man förlorar rikligt med proteiner via urinen.

Relaterade inlägg: