När blev det lagligt med preventivmedel i Sverige?

Innehållsförteckning

När blev det lagligt med preventivmedel i Sverige?

När blev det lagligt med preventivmedel i Sverige?

P-pillret togs fram i USA 1960 och gav kvinnor en självständigare ställning i samhället. Det kom till Sverige 1964.

Hur påverkade legaliseringen av preventivmedel kvinnornas situation i Sverige?

Lagen förbjöd offentlig information om preventivmedel. Svenska myndigheter ansåg att detta var en bra lag, men den kom i praktiken att få förödande konsekvenser. Den första abortlagen blev hårt kritiserad, vilket ledde till utformandet av den andra abortlagen.

Hur gjorde man abort förr i tiden?

I slutet av 1800-talet använde kvinnor fosfor från tändstickor för att själva framkalla abort. Fosfor var inte bara effektivt utan mycket farligt. Det skrapades av tändstickorna och blandades sedan ut med till exempel mjölk och dracks. Många kvinnor blev fosforförgiftade och dog.

När godkändes p-piller?

Det är i år 50 år sedan det första p-pillret godkändes i USA. P-pillret har givit kvinnor möjlighet att kontrollera sin fertilitet. Kvinnor som använder p-piller har minskad risk för flera cancerformer. Den godkändes det första p-pillret av läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) i USA.

Var kan man få tag på preventivmedel?

P-piller får du på recept. Boka en tid på en ungdomsmottagning om du vill börja med p-piller. Det finns ingen åldersgräns för när du får börja med p-piller, det är den som skriver ut det som avgör om det är ett bra preventivmedel för dig. Oftast är det en barnmorska du träffar, men det kan även vara en läkare.

Vad säger svensk lag om abort?

Fri abort i Sverige – till och med vecka 18 Rätten till fri abort gäller oavsett varför en person vill göra abort, och det är alltid den gravida som bestämmer. Att göra abort kostar som ett vanligt läkarbesök. Det gäller även för asylsökande och papperslösa kvinnor. Även utländska kvinnor har rätt till abort i Sverige.

Hur har p-piller påverkat människors livsvillkor?

Jubel för sexuell frigörelse när p-pillret kom För första gången någonsin i människans historia fanns ett hundraprocentigt säkert preventivmedel som öppnade möjligheter för en friare sexualitet och för alltid skulle befria kvinnor från oron att bli med barn.

Hur ser historien ut för den svenska abortlagen?

Sverige hade på 1930-talet ekonomisk kris och rekordlåga födelsetal. Abortförbud och preventivmedelsförbud sågs därför som ett sätt att få igång barnafödandet. Först blev det totalt nej till abort, men 1938 kom äntligen den första, ytterst restriktiva lagen som gjorde laglig och säker abort möjlig.

Hur många illegala aborter sker varje år?

Men aborter görs ändå och då ofta på ett osäkert sätt. Globalt genomgår drygt 21 miljoner kvinnor osäkra aborter varje år, främst i resurssvaga länder. De osäkra aborterna utgör enligt WHO nästan hälften av alla aborter i världen.

Hur skapades p-piller?

1951 tog forskningen kring p-pillret ett stort steg framåt, då den österrikiske kemisten Carl Djerassi på syntetisk väg lyckades framställa noretisteron, en artificiell form av det kvinnliga könshormonet progesteron, och tog patent på sin upptäckt.

Relaterade inlägg: