Hur vet jag om en produkt är CE-märkt?

Innehållsförteckning

Hur vet jag om en produkt är CE-märkt?

Hur vet jag om en produkt är CE-märkt?

Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Det är EU som beslutar om vilka produkter som ska CE-märkas och för en del produkter måste du ta hänsyn till flera krav i EU-lagstiftningen.

Får man sälja produkter utan CE-märkning?

CE-märket betyder att tillverkaren garanterar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produkten. Utan märkningen får den inte säljas inom EU. ... Exempel på produkter som inte får CE-märkas är möbler, barnvagnar, nappar och andra barnartiklar.

Hur vet man att en båt är CE-märkt?

Fritidsbåtar, vattenskotrar och viss utrustning som tillhandahålls separat ska CE-märkas. CE-märkningen garanterar att produkterna uppfyller EU:s grundläggande krav på hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

Måste elektronik vara CE-märkt?

En elprodukt som du köper inom Europa ska vara CE-märkt. Det är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller alla bestämmelser och säkerhetskrav som ställs på den utifrån EU-direktiv. Produkter som tas in från länder utanför EES-området måste också vara CE-märkta.

Måste elektronik ha CE-märkning?

Krav på elprodukter Enligt gällande produktregler ska en elektrisk produkt alltid: vara CE-märkt. vara märkt med typbeteckning eller modellbeteckning (identifiering av produkten)

Hur får man en elektrisk apparat CE märkt?

Processen för att CE-märka en produkt har Europeiska kommissionen beskrivit i sex steg. Genom att fästa CE-märket på en produkt deklarerar tillverkaren, på sitt eget ansvar, att den överensstämmer med alla lagkrav för CE-märkning.

Vad innebär att en produkt är CE-märkt?

CE-märket står för hälsa, miljö och säkerhet Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU och EES.

Vad är en CE-märkning på din produkt?

  • CE-märkningen ska bestå av initialerna "CE": båda bokstäverna ska ha samma vertikala mått och får inte vara mindre än 5 mm (om inget annat anges i de relevanta produktkraven). Om du vill ha en mindre eller större CE-märkning på din produkt måste du behålla de båda bokstävernas proportioner.

Hur ska produkten CE-märkas?

  • Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

Vem får CE-märka en produkt?

  • Bara tillverkaren får CE-märka produkter. Det är bara tillverkaren eller tillverkarens representant som får CE-märka en vara. Importörer eller distributörer får alltså aldrig CE-märka en produkt. Läs om du är tillverkare, importör, distributör eller återförsäljare.

Hur ska CE-märket användas?

  • CE-märkningen ska vara väl synlig, läslig och varaktig under varans förväntade livstid. Märket ska sitta på varje vara som tillverkas. Om det inte är möjligt på grund av hur varan ser ut, är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen. Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas.

Relaterade inlägg: