Vad bör i första hand avgöra hur fort du kör när du passerar järnvägskorsningen?

Vad bör i första hand avgöra hur fort du kör när du passerar järnvägskorsningen?

Vad bör i första hand avgöra hur fort du kör när du passerar järnvägskorsningen?

god sikt: Titta åt vänster, höger, sedan vänster igen tidigt innan du kommer fram till korsningen och kör över i nästan samma hastighet. Det är dock viktigt att komma ihåg att spåren är ojämna, så kör du över 70 km/h ska du sakta ner innan korsningen.

Vilken hastighet ska du hålla när du närmar dig en vägkorsning?

Titta åt båda hållen i god tid innan korsningen och kör över med samma hastighet. Tänk dock på att spåren är ojämna, så är det över 70 km/h bör du ändå sakta ner. Sakta ner, växla ner (får mer kraft i motorn = undviker motorstopp), titta åt båda hållen och kör sedan över.

Får man köra om på plankorsning?

Det är förbjudet att stanna och parkera i en järnvägskorsning. Det är förbjudet att köra om strax före och i en järnvägskorsning som saknar trafiksignal eller bommar. Detta gäller dock inte tvåhjuliga fordon. Kör aldrig när ljussignalen visar rött utan vänta tills det röda ljuset är släckt.

När får man passera en järnvägskorsning?

Kör aldrig när ljussignalen visar rött. Vänta tills det röda ljuset släckts innan du kör. Skulle du fastna mellan bommarna mitt i en järnvägskorsning, kör igenom dem. De är konstruerade så att du lätt ska kunna göra det. Finns vägmärket Stopplikt uppsatt i korsningen ska du stanna vid stopplinjen innan du passerar.

När är det svårt att bedöma avstånd och hastighet till mötande fordon?

Det är svårast att bedöma andra fordons hastighet när de närmar sig rakt framifrån i mörker. Vi människor kan bedöma avstånd till en viss utsträckning men är betydligt sämre på att bedöma hastigheter.

Vad innebär vitt blinkande ljus i en järnvägskorsning?

Vad betyder vitt blinkande ljus i en plankorsning? I Vägmärkesförordningen SFS 2007:90) står det: ”Under de röda ljusöppningarna kan det finnas en cirkulär ljusöppning, från vilken det kan avges blinkande vitt ljus för att göra korsningen lättare att upptäcka.”

Vad ska du göra om någon vill köra om dig?

Du är skyldig att lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan ditt fordon och det som du kör om. Kör du ett skrymmande fordon, kan det vinddrag du åstadkommer vid omkörningen innebära ett extra faromoment i synnerhet för cyklister och mopedister.

Vad ska man tänka på först i en korsning?

Den som först kom till korsningen är i regel den som först ska köra. Kommer bilar samtidigt till flervägsstoppet gäller det att samspela och visa hänsyn. Att bryta mot stopplikt är väldigt allvarligt och kan leda till att du får ditt körkort indraget.

Får du köra om en cyklist på en obevakad järnvägsövergång?

Vanligtvis får du inte köra om någon typ av fordon på eller strax före obevakade övergångsställen, cykelpassager och cykelöverfarter men det finns undantag.

Får man köra om på obevakat övergångsställe?

Precis innan och på ett obevakat övergångsställe är det omkörningsförbud. Det gäller även omkörning av andra tvåhjuliga fordon.

Relaterade inlägg: