Vad är orsaken till svullna fötter?

Innehållsförteckning

Vad är orsaken till svullna fötter?

Vad är orsaken till svullna fötter?

Det finns många orsaker till att fötter och ben svullnar. Vanliga orsaker är att man helt enkelt har stått upp för länge, eller suttit länge i bil eller under en lång flygresa och inte rört på benen. Svullnaden kan också bero på att det är varmt ute eller uppstå p.g.a. sjukdom.

Vad kan leda till ödem?

Ödem är resultatet av att vätska av någon orsak blir kvar i kroppens vävnader och ger symtom som svullna ben och fötter. En vanlig form av ödem är lymfödem, men även hjärt- och kärlsjukdom, njursjukdom eller endokrina sjukdomar kan alla ge upphov till lymfödemliknande symtom.

Kan blodtrycksmedicin ge svullna fötter?

Eventuella biverkningar skiljer sig mellan olika mediciner men huvudvärk, yrsel och ansiktsrodnad kan förekomma de första dagarna. Du kan också få svullna anklar. Exempel på kalciumflödeshämmare är Adalat, Amlodipin, Cardizem, Felodipin, Isoptin, Norvasc, Plendil och Verapamil.

Varför sväller fötterna gravid?

Det är vanligt att få svullna ben och fötter, särskilt mot slutet av graviditeten. Det beror på att blodet cirkulerar annorlunda i kroppen. Svullnaden kan minska om du använder stödstrumpor. Stödstrumpor finns till exempel att köpa på apotek.

Relaterade inlägg: