Vad behöver man för att jaga?

Innehållsförteckning

Vad behöver man för att jaga?

Vad behöver man för att jaga?

Det mest nödvändiga man behöver för att jaga är:

 • Vapen och ammunition.
 • Ordentliga skor, kängor eller gummistövlar. En kamouflerad jägare. Foto. Rikard Lewander.
 • Vattentäta kläder som andas.
 • Någon form av hörselskydd.
 • Kikare.
 • Försäkring.
 • Jaktkort.

Vilka regler gäller för älgjakt?

VIKTIGA REGLER VID ÄLGJAKT Tillåten vapentyp är kulgevär, klass 1, till exempel 6,5x55, 30-06 eller . 308 Win. Vid alla former av jakt ska man lösa statligt jaktkort (betala viltvårdsavgift). Inga motordrivna anordningar får användas för att söka, spåra, förfölja, genskjuta, hindra eller avleda viltets uppmärksamhet.

Vad ska man ha med sig vid jakt?

Vi har helt enkelt gjort en lista på sakerna du behöver för att jaga och dessutom lagt till några punkter som gör jakten ännu trevligare.

 • -Vapen. Utan vapen blir det svårt att fälla något vilt. ...
 • -Licensen. ...
 • -Slutstycke. ...
 • -Jaktkniv. ...
 • -Jaktradio. ...
 • -Ammunition. ...
 • -Ryggsäck med stol. ...
 • -Kängor.

Vad får jag jaga på min mark?

Jakt kan även vara tillåten utan jakträtt. Det är tillåtet att döda husmöss, till exempel. Den som innehar mark men saknar jakträtt där får fånga vildkanin och behålla de fångade djuren.

Får man vistas i skogen vid jakt?

- Alla har rätt att vara i skogen, även när det är jakttid. Vi har allemansrätten. Den ger oss rätt att plocka bär och svamp. Allemansrätten säger att man inte får störa eller förstöra.

Får man gå i skogen vid jakt?

På Naturvårdsverkets hemsida står det att skyltar med texten ”Jakt pågår” inte betyder att det är förbjudet att vara i skogen, men att man ska vara medveten om att jakt pågår och att visa hänsyn till jägarna.

Hur mycket får jag jaga på min mark?

Har jakträtten som är en del av äganderätten till mark. Bestämmer i princip vad, hur och hur mycket som ska jagas på marken. Men de flesta privatägda fastigheter är så små att tillgången av större vilt (älg, kronhjort, dovhjort, vildsvin) inte kan påverkas inom fastigheten.

Varför ta jägarexamen?

Syftet med jägarexamen är bland annat att garantera att jägarkåren har nödvändiga kunskaper för jakt och viltvård. Det krävs dessutom, sedan 1985, för att du ska för att få vapenlicens för jaktvapen. Delar i utbildningen inkluderar bland annat artkännedom, viltvård, vapenkännedom, skytte och jaktlagstiftning.

När får man jaga älg i Västerbotten?

Under en lång tid har älgjakten i Västerbotten inletts första måndagen i september som kan infalla mellan den 1 och 7 september. 2020 inleddes älgjakten den 7 september.

Relaterade inlägg: