Hur ska man häva en insulinkänning?

Innehållsförteckning

Hur ska man häva en insulinkänning?

Hur ska man häva en insulinkänning?

Vad kan jag göra själv?

 1. Börja med att äta något som höjer blodsockret snabbt, till exempel druvsocker. Ta en till två tabletter per 20 kilo kroppsvikt. ...
 2. Vila en stund.
 3. Mät blodsockervärdet efter 10 till 15 minuter. ...
 4. Fortsätt kontrollera blodsockervärdet tills det inte varierar alltför mycket mellan höga och låga värden.
BE

Vad är en känning?

Insulinkänning, känning, vara låg eller känna sig låg är alla begrepp som står för lågt blodsocker. I medicinska texter så benämns lågt blodsocker som hypoglykemi. Blodsockersänkande behandling (insulin, vissa typer av tabletter) kan leda till att blodsockret blir för lågt.

Vad är hypoglykemi 1177?

Ketoacidos kan uppstå om du har mycket höga blodsockervärden och samtidigt brist på insulin. Insulinkänning kan uppstå om blodsockervärdet sjunker kraftigt och kan leda till medvetslöshet. Insulinkänning kallas också för hypoglykemi eller känning.

Vad menas med Insulinkoma?

Insulinkoma. Sjunker blodsockret mycket lågt förlorar personen med diabetes medvetandet och hamnar i ett så kallat insulinkoma. Detta är ett farligt tillstånd eftersom hjärnan kan ta skada av alltför låga blodsockervärden. En kraftigt omtöcknad eller medvetslös person med diabetes ska snabbt föras till sjukhus.

Vad ska man göra vid hypoglykemi?

BEHANDLING

 1. Druvsockertabletter (eller sockerbitar), juice (1,5 dl), mjölk (3 dl) eller annat sött som finns tillhands.
 2. Upprepa vid behov efter 10 minuter.
 3. Ev tillägg av mer långverkande kolhydrater: 2 dl mjölk och en smörgås.

Vad kan man göra åt Blodsockerfall?

Det kan leda till ett snabbt blodsockerfall. Då är det viktigt att få i dig socker i någon form. Det enklaste är druvsockertabletter, som snabbt höjer blodsockernivån när du tar dem. Det kan ibland vara svårt att inse när insulinkänning är på väg om man har diabetes och tar insulin.

Vad är tecken på insulinkänning?

En "insulinkänning" kan ta sig många olika uttryck:

 • Svettningar, darrningar och hjärtklappning.
 • Blekhet.
 • Hunger.
 • Oro och ängslan.
 • Sänkt uppmärksamhet, sluddrigt tal.
 • Förvirring, minnesstörningar.
 • Irritabilitet, oro och aggression.
 • Avvikande beteende.

Vad gör insulin i kroppen?

Insulin är ett livsnödvändigt hormon som bildas i bukspottkörteln (pancreas). Insulinet reglerar halten av socker i blodet. Insulinets uppgift är att se till att alla kroppens celler får tillgång till energi i form av socker, glukos.

Vad räknas som hypoglykemi?

Hypoglykemi (lågt blodsocker) innebär att blodsockret sjunker under 3,9 mmol/l, men det exakta värdet kan variera från person till person. Hypoglykemi kan vara lindrig eller svår.

Vad är orsak till hypoglykemi?

Orsaker. Hypoglykemi hos diabetiker är vanligast och kan orsakas av insulin och vissa perorala antidiabetika (sulfonylureider och meglitinider). Andra tillstånd är insulinom, binjurebarksvikt, hypofyssvikt, hypotyreoidism, malnutrition, uremi, sepsis, alkoholism, leversjukdom samt vissa tumörsjukdomar.

Relaterade inlägg: