Vad är länsstyrelsen för något?

Innehållsförteckning

Vad är länsstyrelsen för något?

Vad är länsstyrelsen för något?

I varje län finns en länsstyrelse som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har det ansvaret. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Vem sitter i länsstyrelsen?

Landshövding och länsledning Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör. Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas.

Vilka befogenheter har länsstyrelsen?

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.

Hur många länsstyrelser finns det?

Länsstyrelserna är 21 myndigheter med olika förutsättningar men med ett gemensamt uppdrag.

Varför finns länsstyrelsen?

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.

Vilket departement tillhör länsstyrelsen?

Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län
DepartementFinansdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholms kommun
LänStockholms län

Hur utses länsstyrelsen?

Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser i varje län. Även landshövdingens närmaste medarbetare, länsrådet eller länsöverdirektören, utses av regeringen.

Vem blir landshövding?

Det är regeringen som utser landshövdingen.

Vad gör egentligen en landshövding?

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Är länsstyrelsen statlig?

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. ... Länsstyrelsen är en statlig myndighet.

Relaterade inlägg: