Vad avgör om du ska betala trängselskatt?

Innehållsförteckning

Vad avgör om du ska betala trängselskatt?

Vad avgör om du ska betala trängselskatt?

Vilka ska betala trängselskatt? Skatten betalas av de som har en bil som är registrerad i vägtrafikregistret eller som brukas med saluvagnlicens. Det är ägaren till bilen som ska betala skatt, alltså den som är skriven som ägare i vägtrafikregistret eller den som står som licenstagare.

Vilka fordon behöver betala trängselskatt?

Trängselskatt tas ut för bilar, även för samtliga miljöbilar. Med bil avses personbil, lastbil och buss. Övriga fordonsslag (t....Följande fordon är automatiskt undantagna från trängselskatt:

  • utryckningsfordon.
  • bussar med totalvikt av minst 14 ton.
  • diplomatregistrerade fordon.
  • motorcyklar.
  • militära fordon.

Vem ska betala trängselskatt?

Syftet med trängselskatten är att förbättra framkomligheten och miljön men även att bidra till finansiering av infrastrukturen. Trängselskatt ska betalas för bilar som är införda i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, eller som brukas med stöd av saluvagnslicens.

Hur betala vägtull i Göteborg?

Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt:

  1. autogiro.
  2. e-avi (e-faktura)
  3. bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut)
  4. digital brevlåda (erbjuder din brevlådeoperatör en betallösning kan du betala i din digitala brevlåda)

När faktureras trängselskatten?

I slutet av varje månad skickar vi ut beslutet (med inbetalningskort) till dig som fordonsägare. På beslutet framgår det sammanlagda debiterade beloppet för föregående kalendermånad och antalet passager. Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast det datum som anges på avin.

Vad avgör att jag får betala trängselskatt?

Trängselskatt tas ut på bestämda tider för fordon som körs in i och ut ur Göteborg....Tider och kostnader för trängselskatt i Göteborg.
Tider (klockan)Skattebelopp (kronor)
08:30–14:599 kr
15:00–15:2916 kr
15:30–16:5922 kr
17:00–17:5916 kr

Måste man betala fordonsskatt för en moped?

Följande fordon är inte fordonsskattepliktiga: motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret* och innevarande kalenderår) mopeder. traktorer klass II (jordbrukstraktorer)

Hur vet jag om jag ska betala trängselskatt?

Du kan på egen hand logga in och se dina skattebeslut i vår e-tjänst för trängselskatt. Det är även möjligt att kontakta vår kundtjänst på telefon: 0771-29 29 29 (öppet vardagar kl. ... Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast det datum som anges på den avi du får hem.

Hur betala trängselskatt?

Trängselskatt kan betalas via bankgiro på bank, via Internetbank eller med bankernas kuverttjänster. Varje månad får du en avi från Transportstyrelsen med föregående kalendermånads passager och belopp (skattebeslut) att betala. Varje månads skattebeslut ska betalas var för sig.

Vem betalar trängselskatt tjänstebil?

Om arbetsgivaren betalar anställdas trängselskatt vid privata resor med förmånsbil är det en skattepliktig förmån. Det innebär att anställda ska beskattas för förmånen, och att du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag.

Relaterade inlägg: