Vilken lön baseras A-kassan på?

Innehållsförteckning

Vilken lön baseras A-kassan på?

Vilken lön baseras A-kassan på?

Ersättning baserad på din inkomst Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön, och högst 26 400 kronor per månad före skatt om du är medlem i en a-kassa sedan minst ett år. Varje månad som du var medlem i en a-kassa under perioden mars-december 2020 räknas som fyra månader.

Hur räknar jag ut a kassa?

Din bruttoersättning per dag blir 80 procent av din framräknade genomsnittliga inkomst. Din ersättning kan dock aldrig bli högre än 1200 kronor per dag. Under perioden mars-december 2020 räknas varje medlemsmånad som fyra månader.

Vad grundar sig a kassa på?

Den ersättning du får från a-kassan grundar sig på det arbete du har haft före arbetslösheten. För dig som har rätt till inkomstbaserad ersättning räknar vi både på din arbetade tid och din inkomst. Om du har rätt till grundersättning räknar vi bara på den arbetade tiden.

Hur räknar A-kassan ut ersättning?

Så beräknas din ersättning per dag från a-kassan:

  1. Dag 1–100: 80 % av din dagsinkomst, men högst 1 200 kr.
  2. Dag 101–200: 80 % av din dagsinkomst, men högst 1 000 kr.
  3. Dag 201–300: 70 % av din dagsinkomst, men högst 1 000 kr.
  4. Dag 301–450 för föräldrar: 70 % av din dagsinkomst, men högst 1 000 kr.

Är A-kassan skattefri?

Ja, man betalar skatt på ersättning från a-kassan. A-kassa beskattas på samma sätt som lön. Exakt vilken skattesats som används varierar beroende på var i landet du bor.

Vad händer om jag blir utförsäkrad från a-kassan?

Om du är utförsäkrad får du ersättning med 65 % av din dagsförtjänst så länge du är medlem i a-kassan. Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kronor per dag. Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan du få ersättning i totalt 450 dagar.

Vem har rätt till a-kassa?

Vem betalar för a-kassan? A-kassornas verksamhet finansieras via medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och av statsbidrag, så det är både du som privatperson men också arbetsgivarna och staten som betalar för att systemet ska finnas.

Har jag a-kassa?

Logga in på Mina sidor. Där ser du vilka uppgifter du behöver lämna in för att få besked om vilken ersättning du har rätt till. Kontakta din a-kassa om du behöver hjälp att logga in.

Hur lång tid tar det att få ersättning från a-kassa?

Väntetiden för att beslut om rätt till ersättning och sin första utbetalning varierar mellan olika a-kassor. Hos de flesta tar det mellan två till tre veckor. Vissa har längre väntetider. Du kan själv påverka väntetiden genom att så snabbt som möjligt skicka in de handlingar som du ansvarar för.

Är inkomstförsäkring skattefri?

Orsakerna till att du inte får 80 procent av din tidigare inkomst efter skatt kan vara flera. Ersättningen från inkomstförsäkringen är skattefri.

Hur mycket får jag i a-kassa?

  • Hur mycket får jag i a-kassa? ... men du kan högst få 1200 kronor per dag. För att kunna få ut högsta beloppet behöver du ha haft en genomsnittlig månadsinkomst på 33 000 kronor före skatt. 1200 kronor per dag kan du högst få de första 100 ersättningsdagarna, ...

Hur ska du få a-kassan?

  • A-kassan beräknas på den genomsnittliga inkomst som du har haft under det senaste året. Det finns också andra villkor för att du ska kunna få a-kassa, exempelvis att du har varit medlem i en a-kassa under en viss tid, ha haft ett jobb under en viss period etc. Om du inte uppfyller kraven, kan du få ersättning enligt ett lägre grundbelopp.

Hur mycket ersättning kan du få från a-kassan?

  • Räkna ut hur mycket ersättning du kan få från a-kassan (arbetslöshetsersättning). A-kassan är på maximalt 80% av din lön under 200 dagar, sedan maximalt 70% av din lön under ytterligare 100 dagar. Det finns vissa möjligheter att förlänga ersättningsperioden. Observera att under 2020 gäller tillfälliga regler pga Covid-19.

Hur länge är lönen i a-kassan?

  • A-kassan är på maximalt 80% av din lön under 200 dagar, sedan maximalt 70% av din lön under ytterligare 100 dagar. Det finns vissa möjligheter att förlänga ersättningsperioden. Observera att under 2020 gäller tillfälliga regler pga Covid-19. Läs mer här.

Relaterade inlägg: