Vad var freden i Roskilde?

Innehållsförteckning

Vad var freden i Roskilde?

Vad var freden i Roskilde?

Då den svenska armén hotade att erövra Köpenhamn tvingades danskarna att sluta fred med Sverige. Den efterföljande "freden i Roskilde" blev en katastrof för dansk del. Danmark tvingades avstå Skånelandskapen (Skåne, Blekinge, Halland) samt Bohuslän, Bornholm och Trondheims län (se karta).

Vilka landskap blev svenska 1658 och vad kallades den freden?

Vid fredsavtalet i Roskilde, daterat den 26 februari 1658, avstod Danmark till Sverige bland annat landskapen Skåne, Halland, Blekinge samt Bornholm.

Hur Skåne blev svenskt?

Fredsavtalet skrevs under i Roskilde den 26 februari 1658 och blev det värsta i Danmarks historia. Hela det rika och bördiga Östdanmark hamnade i den svenske kungens ägo – Skåne, Blekinge och Bornholm. Halland hade övergått till Sverige 1645 för en period på trettio år, nu blev det svenskt för all framtid.

Vad innebär freden i Brömsebro?

Freden i Brömsebro (Brömsebrofreden) slöts mellan Sverige och Danmark den 13 augusti 1645 vid dåvarande gränsmärket söder om Kalmar och avslutade det danska kriget 1643-1645 eller Torstensons krig som det också kallas. Danmark avträdde Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel samt Halland på 30 år.

Vad innebar freden i Nystad?

Freden i Nystad (eller Nystadsfreden) den 30 augusti 1721 var en överenskommelse mellan Sverige och Ryssland efter det stora nordiska kriget. Med freden i Nystad upphörde Östersjön att vara ett svenskt innanhav.

När blev det fred mellan Sverige och Danmark?

De fredsförhandlingar som pågått sedan i februari 1645 i Brömsebro under fransk ledning, avslutades med ett fredsfördrag den 13 augusti 1645. I frågan om Öresundstullen hade diskussionerna varit mycket hårda, men Sverige fick till sist tullfrihet för all sin sjöfart.

När blev Skåne och Halland svenskt?

Fred slöts i Roskilde 1658, men den bröts snabbt av svenskarna som ville lägga hela Danmark under sig. Det misslyckades och den två år gamla fredsöverkommelsen konfirmerades i stort sett i Köpenhamn 1660. Danmark avträdde Halland, Skåne, Bornholm, Bohuslän och Trondheims län till Sverige.

Hur blev Skåne danskt?

Vid freden i Roskilde 1658 tvingades Danmark avstå Skåne till den svenske kungen. Det var en självklarhet för den danska regeringen att Skåne snart åter skulle återhämtas till Danmark. Den landsteg därför Christian V söder om Helsingborg.

När Halland blev svenskt?

En mycket svår period för Hallands invånare inträffade 1563-1718. Då utkämpades en mängd krig mellan Sverige och Danmark med bland annat Halland som krigsskådeplats. Vid freden i Brömsebro 1645 övergick Halland till att bli en svensk provins.

Vilka landskap blev svenska 1645?

Freden innebar att Danmark-Norge avträdde de norska landskapen Jämtland och Härjedalen, och de danska öarna Gotland och Ösel i Östersjön till Sverige.

Relaterade inlägg: