Vad beslutar kommun om?

Innehållsförteckning

Vad beslutar kommun om?

Vad beslutar kommun om?

Det här gör kommunfullmäktige Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

Vad bestämmer kommunen i Sverige?

Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp. Regionerna ansvarar för gemensamma uppgifter inom regionen, med tyngdpunkt på hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Vad bestämmer kommunpolitikerna ge några exempel på vad för saker som kommunen bestämmer om?

Heltidsanställda kommunpolitiker kallas kommunalråd (i Stockholm kallas de borgarråd). Varje kommun måste ha en kommunstyrelse, men hur resten av verksamheten organiseras är upp till varje kommun att besluta om. Exempel på hur den partipolitiska sammansättningen kan se ut i en kommun.

Vad är en kommunal tjänsteman?

Tjänstemännens uppgift är att hjälpa politikerna att bereda och verkställa deras olika beslut. I korthet kan man säga att politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. Tjänstemännen bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att uppnå de mål eller resultat som politikerna tagit beslut om.

Hur väljs ett kommunalråd?

Antalet kommunalråd De flesta eller alla av dessa väljs ur fullmäktiges majoritet och har ansvar för något delområde i kommunens förvaltning. I vissa kommuner har det under någon mandatperiod förekommit över 12 personer i olika tjänstgöringsgrad som antingen kommunalråd eller oppositionsråd.

Vem beslutar i en kommun?

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand.

Vad bestämmer man i landstinget?

Landstingens primära ansvarsområde är hälso- och sjukvård där även tandvård för unga ingår. Landstingen ansvarar för uppgifter som är gemensamma för större geografiska områden och därmed kräver stora ekonomiska resurser.

Hur är kommuner strukturerade?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Hur förklarar man kommun?

I Sverige finns det 290 kommuner. Varje kommun är en del av Sverige och en egen politiskt styrd organisation. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö.

Vad har landstinget för uppgift?

Landstingens ansvar ligger på en del samhällsuppgifter och dessa handlar i första hand om hälso-, sjuk- och tandvård. De har även ett ansvar för lokaltrafik, frågor angående kultur och även om planeringar som rör regionen. Landstingets verksamhet finansieras av landstingsskatten som är en del av den kommunala skatten.

Relaterade inlägg: