Vad betyder basal metabolic rate?

Innehållsförteckning

Vad betyder basal metabolic rate?

Vad betyder basal metabolic rate?

Basalomsättning, basalmetabolism eller basalförbränning (engelska Basal Metabolic Rate - BMR) är ett uttryck för hur mycket energi (kcal eller kJ) kroppen gör av med i viloläge, det vill säga hur mycket energi som kroppens organ behöver för att fungera på ett korrekt sätt.

Vad påverkar din basalmetabolism?

Basalmetabolismen påverkas av kroppsstorlek och kroppssammansättning. Även fysisk aktivitet, ålder och kön inverkar. Ett slutet rum eller en speciell dräkt kan användas för att mäta energi som avges (direkt kalorimetri, se figur 3, s. 12).

Hur räknar man basalmetabolism?

Formler som används för att räkna ut basalmetabolism (BMR) [wikipedia]

  1. Harris-benedict formel för kvinnor. 655.0955 + (9.5634 * kg) + (1.8496 * cm) - (4.6756 * ålder) = BMR.
  2. Harris-benedict formel för män. ...
  3. MD Mifflin and ST St Jeor för kvinnor. ...
  4. MD Mifflin and ST St Jeor för män.

Vad är Grundomsättningen eller Basalomsättning?

Basalomsättningen, eller grundomsättningen, är den energi som kroppen använder för att hålla de livsnödvändiga funktionerna igång .

Vad kan hända med energibehovet vid olika sjukdomar?

Hos svårt undernärda individer finns risk för metabol överbelastning (refeeding syndrom) om mer näring ges än vad vävnaderna kan metabolisera. Störst är risken vid parenteral tillförsel. Nutritionsbehandlingen bör därför startas försiktigt till dessa patienter. Det finns olika formler för att beräkna energibehovet.

Vilka tre vanliga metoder finns för att skatta energiomsättningen?

Den totala energiomsättningen (TEE= total energy expenditure) utgörs av komponenterna basalmetabolism (BMR), dietär termogenes (DIT) och vardagsaktivitet och fysisk träning (PAEE = physical activity energy expenditure). TEE kan bestämmas genom att använda accelerometrar och aktivitetsdagböcker i kombination med BMR.

Hur räknar man ut energiprocent?

Din nivå av fysisk aktivitet, alltså hur mycket du rör på dig....Hur räknar man ut hur många kalorier maten ger?
GramKilokalorier (kcal)Kilojoule (kJ)
1 gram kolhydrater*4 kcal17 kJ
1 gram kostfibrer2 kcal8 kJ
1 gram fett9 kcal37 kJ
1 gram alkohol7 kcal29 kJ

Hur räknar man ut Kaloriunderskott?

Hur man beräknar ett kaloriunderskott i 3 steg

  1. Män: BMR = 10 x vikt (kg) + 6.25 x längd (cm) – 5 x ålder (år) + 5.
  2. Kvinnor: BMR = 10 x vikt (kg) + 6.25 x längd (cm) – 5 x age (år) – 161.
  3. 500 kaloriunderskott per dag = 3,500 kaloriunderskott per vecka.
  4. 700 kaloriunderskott per dag = 4,900 kaloriunderskott per vecka.

Relaterade inlägg: