Vad bestämdes i Parisavtalet?

Innehållsförteckning

Vad bestämdes i Parisavtalet?

Vad bestämdes i Parisavtalet?

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Detta framförallt genom att minska utsläppen av växthusgaser. ... Alla världens länder har förbundit sig att genomföra åtgärder som bidrar till att målen i Parisavtalet uppnås.

När gick Sverige med i Parisavtalet?

Parisavtalet trädde i kraft redan året efter, dvs. 2016, när 55 parter som stod för minst 55 % av de globala utsläppen hade ratificerat avtalet. Sverige ratificerade avtalet i oktober 2016.

Hur lyckas Sverige med att nå de klimatmål som diskuteras i Parisavtalet?

Det består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Sveriges riksdag har antagit ett mål på netto-nollutsläpp (så låga utsläpp som möjligt som sedan kompenseras med negativa utsläpp eller andra typer av kolupptag) 2045, vilket är ett tuffare mål än de som diskuteras inom EU.

Relaterade inlägg: