Vad krävs för att bli jägarsoldat?

Innehållsförteckning

Vad krävs för att bli jägarsoldat?

Vad krävs för att bli jägarsoldat?

Svensk medborgare, minst 18 år, lägst betyg G eller motsvarande i svenska A (1), engelska A (5) och matematik A (1). Utöver detta krävs godkänd läkarundersökning, godkänd registerkontroll och en godkänd kompletterande prövning.

Vad behöver man för att göra lumpen?

Här är tre grejer du måste kunna pricka av:

  1. Fyllt 18 år. Yes, du måste vara myndig. ...
  2. Vara svensk medborgare. Du måste ha svenskt medborgarskap, och ja, dubbla medborgarskap går också bra. ...
  3. Godkänd i grundämnena. Vill du göra grundutbildningen mot Försvarsmakten måste du vara godkänd i matematik 1, svenska 1 och engelska 5.

Vad består Jägartestet av?

Jägartest - 70 frågor Gör vårt jägartest på tid. 70 frågor ska besvaras på 60 minuter. Du ska ha minst 60 rätt för att bli godkänd. Bra träning inför jägarexamen eller för dig som vill ha mer utmaning än vad snabbtestet ger.

Vad gör en Förstärkningssoldat?

Som förstärkningssoldat i jägarbataljon står du och din grupp för nyckelfunktioner inom sjukvård, kommunikation och transport.

Vad krävs för att gå med i Försvarsmakten?

Grundkrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället, dock som äldst 47 år.
  • Från det du fyllt 45 år görs en särskild bedömning vid ansökningstillfället.

Kan jag bli jägarsoldat?

För dig som genomför eller har genomfört militär grundutbildning. För dig som är utbildad officer eller specialistofficer. Du som inte har någon militär bakgrund ansöker via Plikt- och prövningsverket.

Vad kan man göra för att slippa lumpen?

Om man vägrar Man kanske vill utbilda sig på annat sätt, man kan ha djur eller liknande. Om man blir inkallad har man dock krav på sig att vara med. Man måste dock klara av alla tester, och gör man inte det får man åka hem igen. Om man har någon sjukdom kan det vara ett skäl till att man inte behöver göra lumpen.

Hur går man med i Försvarsmakten?

Grundutbildningen genomförs med värnplikt – oavsett om man kallas till mönstring eller ansöker frivilligt om prövning att bli antagen. För att kunna söka utbildningen måste man vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år. Militära grundutbildning kan man söka frivilligt via Rekryteringsmyndighetens webbplats.

Vad ingår i Jägarprovet?

Delar i utbildningen inkluderar bland annat artkännedom, viltvård, vapenkännedom, skytte och jaktlagstiftning. En komplett jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska prov; hagelgevärsprov, grundprov kulgevär och högviltprov kulgevär.

Vad ingår i mönstringen?

Mönstringen består av olika tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer. Under mönstringen får du bland annat träffa sjuksköterska, läkare, psykolog och inskrivningshandläggare. Resultaten visar dina förutsättningar för att klara av att genomföra en grundutbildning med värnplikt.

Relaterade inlägg: