Varför ska man böja personens huvud bakåt för att kontrollera andningen?

Varför ska man böja personens huvud bakåt för att kontrollera andningen?

Varför ska man böja personens huvud bakåt för att kontrollera andningen?

Varför ska jag böja personens huvud bakåt för att kontrollera andningen? Hos en medvetslös person slappnar alla muskler av, även tungan. Tungan kan då blockera luftvägen, så att personen inte kan andas. När huvudet böjs bakåt så sträcks tungan framåt och luftvägen öppnas.

Hur länge kan en människa vara medvetslös?

permanent eller semipermanent koma - som kan vara i månader eller år. Efter så långa perioder i koma krävs mycket rehabilitering, eftersom kroppen förtvinar och hjärnan vanligen är svårt skadad.

Vad ska man tänka på när man sköter om en medvetslös person?

Om en medvetslös person ligger på rygg kan tungan falla bakåt och stänga luftvägen så att personen kvävs. En medvetslös person med normal andning ska därför läggas i stabilt sidoläge. Öppna luftvägen och kontrollera andningen.

Vad är riskerna när man blir medvetslös?

Organen drabbas av syrebrist Den drabbade blir omedelbart medvetslös. Hjärnan drabbas av hjärnskador redan efter några minuter, eftersom det är det organ i kroppen som är känsligast för syrebrist. Hjärtats pumpande förmåga styrs av hjärtats eget nervsystem, retledningssystemet, genom synkroniserade elektriska impulser.

Vad ska man göra om en person är medvetslös och har onormal andning andas inte?

Om man kommer fram till att personen är medvetslös och inte andas eller har puls, ska man utgå ifrån att det är hjärtstopp. Då ska man börja med hjärt-lungräddning. Det räcker inte att den medvetslösa personen bara andas. Det händer att svårt sjuka kan fortsätta andas efter att hjärtat har stannat.

Hur ska du hantera en person som svimmar och inte vaknar snabbt?

Gör så här om någon har svimmat:

  1. Prata med hen och pröva att skaka lätt i axlarna för att se om hen reagerar.
  2. Kontrollera att hen andas om hen inte vaknar.
  3. Se till att hen inte har något löst i munnen som kan komma ner i andningsvägarna om hen är medvetslös men andas som vanligt.

Vad kan hända med tungan vid sänkt vakenhetsgrad?

När du lägger personen i stabilt sidoläge minskar risken att tungan faller bakåt och blockerar luftvägarna. På så sätt riskerar personen inte att kvävas om hen skulle kräkas eller få slem i halsen. Det är viktigt att kontrollera att personen kan andas själv med normala andetag, innan du lägger hen i stabilt sidoläge.

Hur kollar man om en person andas?

Känn efter andningen: Lägg din hand eller kind över patientens näsa och mun - kan du känna luftströmmen? Lägg din hand på patientens bröstkorg och känn efter andningsrörelserna om de är svåra att se.

Vilka kontroller gör du om du påträffar en medvetslös vuxen person?

Med dessa två enkla undersökningar kan du bedöma om det finns några livstecken.

  1. Kontrollera medvetande. En person som inte reagerar på lätta skakningar och tilltal ska betraktas som medvetslös.
  2. Kontrollera andning. Lyft hakan och böj den medvetslöses huvud bakåt. ...
  3. Larma.

Hur kontrollerar man medvetandet på en person?

1. Skaka försiktigt i personens axlar. Om du hittar en person som verkar medvetslös, gå alltid fram och kontrollera medvetandet, (medvetandekontroll). Försök att få kontakt med personen genom att skaka försiktigt i personens axlar och fråga hur personen mår.

Relaterade inlägg: