Vad får en kommun göra?

Innehållsförteckning

Vad får en kommun göra?

Vad får en kommun göra?

Kommunerna måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. De ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst.

Vad hjälper kommunen med?

Kommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp han eller hon behöver. Kommunen ansvarar för stöd som kan underlätta vardagen, som personlig assistans, avlösning, hjälp i hemmet, bostad med särskild service, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

Vad betalar kommunen för?

Kommunalskatt. Kommunerna har enligt grundlagen rätt att ta ut skatt av invånarna för att finansiera sin verksamhet. Utöver kommunalskatt kan kommunerna ta ut avgifter för kommunala tjänster som exempelvis barnomsorg eller renhållning och få statsbidrag.

Vad får inte en kommun syssla med?

Exempel: Kommunen får ge bidrag för att bygga en väg i en annan kommun, om det betyder att de egna invånarna lättare kan ta sig till andra viktiga ställen, t ex till en större stad. Inte ankommer på annan – kommuner får inte göra det som bara någon annan får göra, t ex staten eller landsting.

Vad kan hemtjänst hjälpa till med?

Till hemtjänstens uppgifter hör städning, inköp och andra hushållssysslor. Hemtjänstpersonalen kan även följa med dig på promenader eller sociala aktiviteter. De kan hjälpa dig med olika omvårdnadsuppgifter, till exempel personlig omvårdnad som morgontoalett och matning.

Vad kan en biståndshandläggare hjälpa till med?

Biståndshandläggaren har till uppgift att informera om vad kommunen kan hjälpa dig med och hur olika typer av stöd fungerar. Du kan vända dig till henne/honom med alla typer av faktafrågor kring kommunens äldreomsorg. Biståndshanläggaren ska informera och vägleda dig till en bra lösning för din vardag.

Vad betalar jag för miljöbalken?

I miljöbalken återfinns särskilda regler om hur kommunens tillsyn ska gå till. ... Principen bakom detta kallas ”förorenaren betalar” och finns i en av EU:s regler, med inne- börden att den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala myndighetens kostnader för tillsynen.

Vad spenderar kommunen pengar på?

År 2020 uppgick kommunernas kostnader till totalt 715 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, drygt 300 miljarder kronor.

Vad är kommun ansvar?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Vilka tjänster måste kommunen erbjuda?

En kommun måste erbjuda: Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Kommunal vuxenutbildning.

Relaterade inlägg: