Har egna stenar i Skåne?

Innehållsförteckning

Har egna stenar i Skåne?

Har egna stenar i Skåne?

Ales stenar eller Ale stenar är en fornlämning av typen skeppssättning. Den är belägen vid byn Kåseberga i Valleberga socken, på Österlen i Ystads kommun vid Skånes sydkust. Skeppssättningen består av 59 stenar och dateras vanligen till vendeltiden (ca år 5).

Hur byggdes Ales stenar?

Stenbrottet har lokaliserats till kusten strax söder om Simrishamn. Vidare har träkol från olika delar av skeppssättningen daterats med hjälp av kol 14-metoden. Inte mindre än sju sådana analyser visar entydigt på att skeppssättningen uppfördes någon gång under perioden cirka 5 e.

Varför byggdes Ales stenar?

Åsen, som Ales stenar ligger på, har använts som väg genom det sanka området norr om Kåseberga. Märta Strömberg menar att åsen var den naturliga vägen till platsen där skeppssättningen anlades, och genom sina undersökningar har hon sett att människor uppehållit sig här redan under stenåldern.

Vad är Kåseberga känt för?

Enligt Rune Buntes artikel Fiske och fiskelägen i Skåne har Kåseberga omnämnts i litteraturen redan under medeltiden tillsammans med bland annat Skanör, Falsterbo, Malmö, Skåre, Ystad och Simrishamn såsom reglerade fiskelägen för fiske och fiskhandel.

När restes Ales stenar?

Ales stenars funktion har, liksom den exakta dateringen, varit omdiskuterad. Olika teorier har genom tiderna ställts mot varandra. Vid två tillfällen, 19, restaurerades skeppssättningen. Restaureringen 1917 är dåligt känd, men de ingrepp som gjordes var förmodligen inte så stora som 1956.

Vad kallas en rund skeppssättning?

En skeppssättning (ibland ett stenskepp) är en stenkrets med den spetsovala formen av ett skepp. Ungefär 2 000 skeppssättningar är kända i Skandinavien; de flesta i Sydsverige, men även ett stort antal i Danmark och Norge.

Hur många stenar i Ales stenar?

Ales stenar är ett av Skånes mest populära besöksmål – en naturskön och spännande plats som lockar människor året om. Skeppssättningen är daterad till omkring år 600 och består av 59 stora stenblock som vardera väger omkring fem ton.

Vad betyder Ales stenar?

Ales stenar – mystiska monoliter En del tror att det är ett gravmonument, medan andra menar att det är en urgammal astronomisk kalender. Stenarna är placerade så att solen går ner vid det nordvästra hörnet på sommaren och går upp vid motsatta hörnet på vintern. De 59 stenarna är placerade i formen av ett skepp.

Hur gammal är Ale stenar?

Ales stenar är ett av Skånes mest populära besöksmål – en naturskön och spännande plats som lockar människor året om. Skeppssättningen är daterad till omkring år 600 och består av 59 stora stenblock som vardera väger omkring fem ton.

Vilken kommun tillhör Kåseberga?

Historien om Kåseberga - Ystads kommun.

Relaterade inlägg: