Varför blir man senil?

Innehållsförteckning

Varför blir man senil?

Varför blir man senil?

Ett stort antal riskfaktorer för Alzheimers sjukdom har kartlagts i olika studier. De mest etablerade riskfaktorerna är hög ålder, högt blodtryck, speciella arvsanlag och Downs syndrom samt att man har nära släktingar med demens.

Vad händer när man blir dement?

De sjukliga förändringarna – plack och fibriller – gör att kontaktvägarna mellan nervcellerna först blockeras. Impulser får då allt svårare att nå fram till olika delar av hjärnan. Efterhand sprider sig de sjukliga förändringarna och gör att en allt större del av hjärnans nervceller förtvinar och dör.

Vilka är riskfaktorerna för att drabbas av demens?

Fakta

 • Det finns drygt 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige, varav 60–70 procent har Alzheimers sjukdom.
 • Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre, 20 procent av alla över 80 år och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom.

Vilka är de tre vanligaste demenssjukdomarna?

Professor Lars-Olof Wahlund berättar om demenssjukdomar.

 • Alzheimers sjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. ...
 • Vaskulär demens (blodkärlsdemens) ...
 • Frontallobsdemens (pannlobsdemens) ...
 • Lewykroppsdemens. ...
 • Demens vid Parkinsons sjukdom. ...
 • Alkoholdemens. ...
 • Relaterade tillstånd.

Kan demens gå tillbaka?

Medan många demenssjukdomar (se primärdegenerativa sjukdomar ») har ett smygande förlopp brukar symptomen vid vaskulär demens komma plötsligt och då upplevas mer påtagligt. Tillståndet kan sedan vara stabilt under en längre tid för att sedan åter försämras.

Hur lång tid tar det att utveckla demens?

Många patienter lever ett tiotal år med diagnosen demens. Det har förutsatts att de flesta patienter går genom alla faserna från lindrig till måttlig till svår sjukdom. Men nu visar en ny studie att bara en fjärdedel av personer som dör med demens befinner sig i det svåra stadiet av sjukdomen.

Hur tänker en dement person?

Får man en kognitiv sjukdom alltså demenssjukdom så blir det väldigt svårt att sortera. En annan av dem här processerna är språket. Både att jag ska förstå vad någon säger till mig och kunna tolka det, men också att jag ska själv ska kunna utyrycka mig. En annan sak brukar man benämna som rumsorientering.

Kan man göra något för att undvika demens?

Forskarnas lista: 10 sätt att hålla din hjärna i trim

 1. Svettas. Regelbunden motionsträning som får upp pulsen och ökar blodflödet till hjärnan och resten av kroppen är bra för dig. ...
 2. Sätt näsan i en bok. ...
 3. Fimpa. ...
 4. Lyssna till ditt hjärta. ...
 5. Akta huvudet! ...
 6. Rätt bränsle. ...
 7. Ta sovmorgon. ...
 8. Ta hand om din mentala hälsa.

Hur vanligt är demenssjukdom?

SVERIGE. Mellan 130 0 000 personer beräknas ha en demenssjukdom. Varje år insjuknar 20 000–25 000 personer.

Relaterade inlägg: