Hur många Särskriver?

Innehållsförteckning

Hur många Särskriver?

Hur många Särskriver?

Det finns två typer av särskrivningar som är vanligt förekommande, horisontell särskrivning och vertikal särskrivning. Horisontell särskrivning kallas de sammansatta ord vilka skrivs med eller utan bindestreck (Eklund, 1986).

Hur ser ett bindestreck ut?

Bindestrecket är ungefär 1/3 fyrkant långt, vilket är kortare än både minustecknet, tankstrecket och det så kallade långa tankstrecket och bör därför inte ersätta något av dessa tecken.

Är särskrivningar ett problem?

Det är ett vanligt skrivfel i svenskan och andra språk där man kan bilda nya ord genom sammansättningar, i stort sett utan begränsningar. Felaktiga särskrivningar kan leda till att betydelsen blir en helt annan än den avsedda.

Relaterade inlägg: