Hur värderar man en aktie?

Innehållsförteckning

Hur värderar man en aktie?

Hur värderar man en aktie?

P/S-talet räknas fram genom aktiekursen dividerad med den senast rapporterade omsättningen per aktie på helårsbasis (price per sales). P/S-talet visar hur högt marknaden värderar bolagets omsättning. Ett lågt P/S-tal kan indikera att aktien är lågt värderad, då aktiekursen är låg i relation till omsättningen.

Hur räknar man ut en akties värde?

P/Ek-tal (price/book) Genom att dividera priset per aktie med det bokförda värdet på det egna kapitalet får vi en värdering på det egna kapitalet. Genom att dividera räntabiliteten med P/Ek-talet får vi fram avkastningen i kronor för varje krona vi investerar i eget kapital.

Hur mycket ökar en aktie?

En aktie är värd 402 kr och ökar med 23 %. Vilket är det nya värdet? Här är förändringsfaktorn 1,23 och det nya värdet blir 1,23·4,46 kr/aktie.

Vad ska man tänka på innan man köper en aktie?

Hur stor marknadsandel företaget har och om det ständigt tar marknadsandelar från sina konkurrenter kan också vara viktiga faktorer. Man bör även titta på aktiens historik inom lönsamhet. Om bolaget har haft en stadig vinsttillväxt och intäktsutveckling är sannolikheten stor att det kommer fortsätta ha hög lönsamhet.

Hur läser man en aktie?

Inom portföljteori tittar man på nyckeltal som beta till exempel. Beta anger hur mycket en aktie är beroende av marknaden i stort. Är beta noll rör sig aktiekursen helt oberoende marknaden. Är beta 1 rör sig aktien som marknaden, och ligger beta över 1 rör sig aktien mer än marknaden, både upp och ner.

Hur vet man om en aktie är övervärderad?

I grund och botten handlar det om marknadens förväntningar på företaget. Ett högt P/E-tal kan betyda att aktien är övervärderad eller att marknaden har höga förväntningar på bolaget och förväntar sig att det fortsätter leverera bra och stabila vinster eller utdelningar.

Hur räknar man ut en riktkurs?

När en analytiker analyserar ett företag och dess aktie så räknar de fram en riktkurs genom att studera företagets ekonomi och förutsättningar. Den riktkurs som sätts för aktien är egentligen bara en kvalificerad gissning som analytikern gör.

Hur säljer man vinst på aktier?

Vid försäljning av aktier med vinst beskattas denna i inkomstslaget kapital, det vill säga med 30 procent skatt. Vid förluster får kunden i vissa fall kvitta dem mot aktievinster. Finns inget att kvitta mot är förluster avdragsgilla till 70 procent mot inkomst av tjänst. Skattereduktionen blir då 21 procent.

Relaterade inlägg: