Vad är diarré?

Innehållsförteckning

Vad är diarré?

Vad är diarré?

Med diarré menas ett ökat antal avföringar per dygn (fler än 3 avföringar) och att avföringen har lös konsistens. Diarré är en följd av obalans mellan sekretion och digestion i tunntarmen och motilitet och absorption i grovtarmen.

Hur länge kan man ha diarré?

Diarré är ett symptom och inte en sjukdom i sig. I de allra flesta fall brukar besvären avta självmant efter några dagar, men om du inte blir bättre på en vecka eller inte klarar att kompensera för vätskeförlusten kan du behöva vård. Symptom på diarré är att du: Får lös eller vattentunn avföring.

Vad händer i tarmen vid diarré?

När tjocktarmen inte kan absorbera vätska som den brukar rör sig både mat och vätska för fort genom tarmen – då blir avföringen mer lättflytande. Diarré orsakas ofta av virus eller bakterier och kan vara ett av flera symptom i samband med exempelvis matförgiftning, magsjuka eller maginfluensa.

Vad är kronisk diarré?

Kronisk diarré definieras som ett tillstånd med lös avföring som pågått i mer än 14 dagar, ofta med fler än tre avföringar per dygn. Till långvariga diarréer räknas också tillstånd med lös avföring som kommer och går.

Vad ska jag göra om jag har diarré?

Drick lite i taget. Använd en matsked om du har svårt att få i dig vätskan. Det kan vara bra att dricka vätskeersättning om du har kraftiga diarréer eller kräks mycket. Du kan köpa vätskeersättning på ett apotek, eller så kan du blanda till den själv.

Vad ska man göra när man har diarré?

Drick lite i taget men ofta om det är svårt att dricka mycket på en gång. Barn och äldre personer är mer känsliga för vätskeförlust. Undvik dryck med socker eller sötningsmedel som kan förvärra diarrén. Ett bra tips är att dricka vätskeersättning, för att få i dig salt och vätska som påskyndar återhämtningen.

Hur länge kan man vara lös i magen efter magsjuka?

Illamåendet och kräkningarna brukar gå över efter några dygn, men diarrén kan fortsätta i en vecka. Oftast beror magsjuka på calicivirus. Magsjukan kallas då för vinterkräksjuka. Vanliga förkylningsvirus kan också orsaka besvär som vid magsjuka.

Vilka råd kan du ge till en person som har drabbats av diarré?

Drick lite i taget men ofta om det är svårt att dricka mycket på en gång. Barn och äldre personer är mer känsliga för vätskeförlust. Undvik dryck med socker eller sötningsmedel som kan förvärra diarrén. Ett bra tips är att dricka vätskeersättning, för att få i dig salt och vätska som påskyndar återhämtningen.

Vad göra vid långvarig diarré?

Vad kan jag göra själv?

  1. Vätska. Se till att du får i dig mer vätska än vanligt eftersom du förlorar vätska av vattnig diarre. ...
  2. Mat vid diarre. Det finns vissa livsmedel som kan hjälpa till att göra avföringen fastare, som blåbär, havre och ris. ...
  3. Stoppande läkemedel.

Vad är bra om man är lös i magen?

Drick lite i taget. Använd en matsked om du har svårt att få i dig vätskan. Det kan vara bra att dricka vätskeersättning om du har kraftiga diarréer eller kräks mycket. Du kan köpa vätskeersättning på ett apotek, eller så kan du blanda till den själv.

Vad är en utredning av diarré?

  • Utredning av diarré. Den inledande utredningen av patienter med diarré innefattar noggrann anamnes och fysikalisk undersökning. Som ett stöd i utredningen kan nio principiella bedömningssteg göras. Steg 1. Det första steget är att avgöra om patienten verkligen har diarré eller inte.

Vad orsakar akut diarré?

  • Mer än 90 procent av fallen av akut diarré har infektiös genes, och sjukdomsbilden kännetecknas ofta av feber, kräkningar och buksmärtor. Beroende på agens som orsakar diarrén kan kräkning dominera över ­diarré, och diarrén kan vara blodig eller icke-­blodig.

Vad är orsakerna till diarré?

  • kost – för lite fett, för mycket fibrer, fruktos och artificiella sötningsmedel. Andra mer sällsynta orsaker till diarré är exempelvis parasiter och intag av giftiga ämnen. Behandling. I de flesta fall behövs ingen behandling – diarrén brukar upphöra av sig själv efter några dagar.

Vad är diarré hos barn och vuxna?

  • Diarré är vanligt hos både barn och vuxna. Lös avföring är kroppens sätt att rena tarmen från bland annat bakterier, virus och infektioner. Besvären går ofta över på några dagar, utan behandling, men ibland är diarré ett symptom på något som behöver utredas.

Relaterade inlägg: