Vad händer om man har för mycket tillväxthormon?

Innehållsförteckning

Vad händer om man har för mycket tillväxthormon?

Vad händer om man har för mycket tillväxthormon?

Akromegali är en endokrin sjukdom vilken yttrar sig i en onormal kroppslig tillväxt och beror på för hög insöndring (hypersekretion) av tillväxthormon i blodet. Hos barn yttrar den sig i gigantism (jätteväxt) och hos vuxna framförallt tillväxt av brosk och ben i ansikte, händer och fötter.

Vad är gigantism?

Sjukdom/tillstånd Personer med syndromet är långa och har tidig skelettmognad i förhållande till ålder, stort huvudomfång och karaktäristiska ansiktsdrag. En annan benämning är cerebral gigantism, som betyder storväxthet utlöst från hjärnan (cerebral = hjärna, gigantism = storväxthet).

Kan man få tillväxthormon?

Kortväxta barn som ha brist på tillväxthormon (genotropin) kan behandlas effektivt med tillskott av hormonet. Men nu visar försök att även om det inte är en hormonbrist som ligger bakom så kan behandlingen ge bra resultat.

När ska man ta tillväxthormon?

Till barn som är mycket korta eller underviktiga vid födseln. Tillväxthormon förbättrar tillväxten om barnet inte har uppnått normal längd vid fyra års ålder eller senare.

Vad är Cushings sjukdom?

Cushings syndrom innebär symtom som uppstår efter långvarigt förhöjda kortisolnivåer (hyperkortisolism). Normalt varierar kortisolkoncentrationen i kroppen under dygnet med högst koncentration på morgonen och lägst vid midnatt.

Vad betyder akromegali?

Betydelsen av akromegali är akro = spets och megali = förstoring. Detta anspelar på att framförallt framskjutande delar av kroppen fortsätter växa i vuxen ålder, till exempel näsa, haka, händer och fötter. Orsaken till akromegali är praktiskt taget alltid en godartad, tillväxthormonproducerande hypofystumör.

Kan man ta tillväxthormoner som vuxen?

Genotropin används till vuxna med påtaglig brist på tillväxthormon. Denna kan uppstå vid vuxen ålder eller vara en fortsättning av brist på tillväxthormon under barndomen.

När kan man börja med tillväxthormon?

Från ungefär tre års ålder påverkas barnets växande kraftigt av solljus och barnet växer snabbare under våren och sommaren. Längden brukar öka mest på våren och vikten mest i början av hösten. Den här perioden gör ett tillväxthormon att det så kallade babyhullet försvinner, och barn brukar bli smalare.

Vilka symtom ses vid Cushings syndrom och vad är orsaken till detta?

De vanligaste symtomen som patienter med Cushings syndrom söker för är viktuppgång och trötthet [1, 4, 5]. Typiskt är central fettansamling tillsammans med oproportionerligt smala armar och ben. Majoriteten av patienterna har hypertoni, som inte sällan är svårbehandlad, och en tredjedel har diabetes mellitus.

Är Cushing syndrom farligt?

Den vanligaste orsaken till kliniskt kortisolöverskott är behandling med kortisonpreparat. Endogen hyperkortisolism (Cushings syndrom) orsakas vanligen av en ACTH- eller kortisolproducerande tumör i hypofys, lunga eller binjurebark. Obehandlad leder sjukdomen till en kraftigt ökad mortalitet i fr a hjärt-kärlsjukdom.

Relaterade inlägg: