Vad innehåller Snorres Edda?

Innehållsförteckning

Vad innehåller Snorres Edda?

Vad innehåller Snorres Edda?

Snorres Edda består av prologus eller Prolog, en sammanfattning av nordisk kosmogoni och vissa myter rörande historierna, Gylfaginning eller Hur Gylfe blev lurad, bestående av ungefär 20 000 ord där Snorre framställer berättelsen om Gylfes synvilla, som handlar om Gylfe, en mytisk kung "i det land, som nu heter Svitjod ...

Vad heter poetiska Eddans första dikt?

Valans spådom, Völuspá, fornnordiska Vǫluspá, "Völvans spådom", är den så kallade Poetiska Eddans (Codex Regius) första och i de flesta avseenden även förnämsta dikt.

Hur är den poetiska Eddan skriven?

Detta är den poetiska eddan, även kallad Edda Saemundar, och innehåller sånger skrivna efter fornnordiska versmått. Detta verk ska inte förväxlas med Snorre Sturlassons edda, som huvudsakligen är skriven på prosa med små inslag av vers.

Vem har skrivit den poetiska Eddan?

E-bok
FormatHäftad
SpråkSvenska
FörfattareSnorre Sturlasson, Peter August Gödecke
Antal sidor534
Utg.datum2015-09-07

Vad är en Edda?

Edda är ett isländskt kvinnonamn som betyder anmoder. Namnet har använts i Sverige sedan 1800-talet. Den 31 december 2014 fanns det totalt 363 kvinnor folkbokförda i Sverige med namnet Edda, varav 271 bar det som tilltalsnamn.

Vem skrev ihop den yngre Eddan?

Snorre Sturlassons Edda har också kallats den yngre eller prosaiska Eddan. Snorre Sturlasson skrev detta verk på Island i början av 1200-talet.

Är Völvans spådom?

Völvan förutspådde jordens, gudarnas och makternas undergång vid Ragnarök. ... Hon var en speciell kvinna i det vikingatida samhället, en sejderska, en slags spåkvinna som kunde se in i framtiden. Vi möter henne i de isländska sagorna och myterna.

Har Tor skapat?

När det dånade från himmelen ansågs upphovet vara Tor (härav ordet tordön; åska heter för övrigt torden på norska), som i skyn åkande i sin vagn, dragen av getterna Tanngrisner och Tanngnjost, slogs med jättarna. Varje gång Tor svingade sin hammare, Mjölner, mot jättarna uppstod blixtar.

Har känd isländsk saga?

Mest kända är stormannen Snorre Sturlassons Eddan, en på 1220-talet tillkommen lärobok för diktare, samt Heimskringla, en krönika över norska kungar från äldsta tid till 1177. Snorres brorson, Sturla Thordarson, utgav ca 1300 Sturlunga saga. Sagorna byggde på skaldedikterna, äldre krönikor och muntlig tradition.

Vad har Snorre skrivit?

Han betraktas som författare till Den yngre Eddan, vilken är en handbok i skaldekonst och lärobok i nordisk mytologi, författad omkring 1220, samt Heimskringla, en bok som skildrar främst Norges kungar fram till och med år 1177. Han tillskrivs också stundom Egil Skallagrimssons saga.

Relaterade inlägg: