Vad ingår i den allmänna pensionen?

Innehållsförteckning

Vad ingår i den allmänna pensionen?

Vad ingår i den allmänna pensionen?

Den allmänna pension som kommer från staten administreras av Pensionsmyndigheten. Den består av inkomstpension och premiepension som båda är inkomstgrundade. Det finns även andra delar inom den allmänna pensionen, beroende på när du är född eller om du har haft en låg inkomst eller inte har haft någon inkomst alls.

Vad består inkomstgrundad pension av?

Inkomstgrundad ålderspension är en del av den allmänna pensionen. Inkomstgrundad ålderspension är pensionsgrundande inkomst plus eventuellt pensionsgrundande belopp. Inkomstgrundad ålderspension består av inkomstpension, premiepension och tilläggspension.

Vad påverkar den allmänna pensionen?

Din pension påverkas främst av vad du tjänar genom hela livet, att du har tjänstepension och vid vilken ålder du väljer att gå i pension.

Hur mycket kan man få i allmän pension?

En tumregel är att den allmänna pensionen och tjänstepension tillsammans blir cirka 60 procent av din lön, om du planerar att gå i pension vid 65 år och har jobbat heltid i hela ditt yrkesliv sedan 23 års ålder.

Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?

Garantipension ingår i den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet. Du behöver inte göra en separat ansökan om garantipension. När du ansöker om allmän pension prövar vi automatiskt om du har rätt till garantipension från 65 år.

Hur fungerar det svenska pensionssystemet?

Din allmänna pension kommer från svenska staten och består oftast av två delar; inkomstpension och premiepension (PPM). Båda dessa påverkas av hur mycket du tjänar och hur länge du har jobbat, vilket brukar kallas att de är inkomstgrundande.

Vad blir min pension 2021?

Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring som är 1,5 (0,6) procent. Den genomsnittliga totala pensionen, allmän pension och tjänstepension**, ökar med 3 () kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 2 () kronor per månad före skatt.

När slutar man tjäna in allmän pension?

Från det år du fyller 66 år betalar du mindre i skatt på arbetsinkomst, vilket gör att du får behålla mer i plånboken samtidigt som du fortsätter att tjäna in pengar till din allmänna pension.

Hur mycket är den allmänna pensionen 2021?

År 2021 är den högsta pensionsgrundande inkomsten 511 500 kronor eller 42 625 kronor per månad. ** Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension som är 42,3 procent av prisbasbeloppet. *** Från det år du fyller 66 år är brytpunkten för statlig skatt 618 700 för år 2022.

Hur mycket kan man få i äldreförsörjningsstöd?

Så räknar vi ut ditt äldreförsörjningsstöd Som skälig levnadsnivå räknas 6 181 kronor per månad (2022) för dig som är ensamstående och 4 972 kronor per månad (2022) för dig som är gift, sambo eller registrerad partner.

Relaterade inlägg: