Vilka är de fyra bjälklagen?

Innehållsförteckning

Vilka är de fyra bjälklagen?

Vilka är de fyra bjälklagen?

Exempel på bjälklag namngivna efter dess funktion är golvbjälklag, takbjälklag, våningsbjälklag och gårdsbjälklag.

  • Betongbjälklag.
  • Hålstensbjälklag.
  • Träbjälklag av äldre konstruktion med sand och kalk.
  • Vindsbjälklag med brandbotten.

Vilken funktion har bjälklag?

Bjälklag. Bjälklag är en horisontal bärande byggnadsdel som avgränsar olika våningar. Till bjälklaget räknas även golv och innertak medan den bärande delen räknas som bärlag. Bärlaget bär upp laster från våningsplanet samt överför tyngden till bärande väggar och pelare.

Vad kallas bjälklagen i ett 2 5 planshus utan källare?

Bottenbjälklag, källarbjälklag och mellanbjälklag.

Vilken tjocklek har bjälkar?

(1) balk gjord av stock och använd som byggnadsdel. - (2) fyrkantvirke med minst 200 mm tjocklek och bredd. Skillnaden mellan tjocklek och bredd är vanligen högst 25 mm.

Vad är spännvidd bjälklag?

Det är brukligt att fritt upplagda träbjälkar med spännvidder mellan 30 mm tvärförstyvas i en rad i mitten. Vid större spännvidder och vid kontinuerliga bjälkar förstyvas bjälklaget i två rader, vanligen i tredjedelspunkterna.

Hur tjock måste en bjälke vara?

Reglarnas tjocklek brukar vara 45 mm. Det är ett lämpligt mått för att två skivor ska kunna mötas och spikas på samma regel. Vid industriell tillverkning kan 34 mm tjocka reglar förekomma. I konstruktioner med stabiliserande funktion ska reglarnas tjocklek vara minst 45 mm.

Hur är ett bjälklag uppbyggt?

Ett bottenbjälklag av trä över en inneluftsventilerad krypgrund är i princip uppbyggt som ett källarbjälklag, det vill säga golvbjälkar med stomljudsisolering mellan bjälkarna. Med hänsyn till funktionen hos en inneluftsventilerad krypgrund utförs bjälklaget så lufttätt som möjligt.

Vilka funktioner har isoleringen i ett mellanbjälklag?

Isolering i mellanbjälklaget gör att luftljudsisoleringen förbättras. Ljudreduceringen utnyttjas maximalt i en fullisolerad konstruktion.

Vad heter skivan som isoleringen ligger på i ett bjälklag?

Värmeisolering med till exempel mineralullsskivor (så kallad M-skiva) alternativt lösfyllnadsisolering, fullt utfylld.

Hur ska man täcka en öppning i ett bjälklag?

Isolering och lera tas bort innan vi sågar hål i innertaket för en öppning. TIPS: Om du vill kan du spara leran eller ersätta den med isolering och gipsskivor.

Relaterade inlägg: