Vad behöver en smed?

Innehållsförteckning

Vad behöver en smed?

Vad behöver en smed?

Smederna använder sig av hammare och olika typer av pressar för att bearbeta materialet maskinellt. De använder också andra maskiner och verktyg såsom valsar och gradsaxar. Smeden utför sitt arbete inom verkstads- och byggnadssmide, stålverk och plåtslagerier. Smeder utför ofta beställningsarbeten.

Vad gör en smed?

Som konstsmed kan du arbeta med rent konsthantverk i små verkstäder. Som smed eller stålbyggare arbetar du på byggplatser, stålverk eller plåtslagerier. Då får du arbeta med tillverkning och montage av byggnadsstommar som till exempel broar, arenor, industribyggnader eller vanliga bostads- och kontorsbyggnader.

Vad behövs för att börja smida?

Lär dig smida De allra nödvändigaste materialen du bör ha till din hjälp är bågfil, hammare, en bra fil och ett städ. När du sedan fått in snitsen och vill pröva på svårare metoder finns det oändligt många fler verktyg. En vanlig vedeld duger inte för att kunna smida, värmen bör bli dubbelt så hög.

Var finns ässja?

En ässja är en öppen härd i vilken nödvändig temperatur för bearbetning av stål kan uppnås. Ässjan används i smedjor för att upphetta ämnen av järn och andra metaller för bearbetning.

Hur man smider?

Med det menas att böja eller pressa ihop materialet utan att det fjädrar tillbaks. Det finns två typer av smide; kallsmide och varmsmide. Järn kan böjas och vridas och plåtar kan formas utan värme. För större formförändringar krävs hög värme och mekanisk bearbetning.

Har smed av stål?

Vanligast är att de arbetar som smeder och stålbyggare vid tillverkning och montage av byggnadsstommar som till exempel broar, arenor, industribyggnader eller vanliga bostads- och kontorsbyggnader. I smidesverkstäder tillverkar man också olika detaljer i metaller som rostfritt stål, svartjärn och aluminium.

Hur mycket tjänar en Smed?

En Smed i Sverige tjänar i snitt 31 400 kr i månadslön. Lönen för en Smed kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Vad är Byggsmed?

En Smed kan arbeta med konsthantverk eller inom industrin. Smeder i industrin eller på mindre smidesverkstäder och byggen tillverkar olika detaljer i metaller som rostfritt stål, svartjärn och aluminium. De använder sig av hammare och olika typer av pressar för att bearbeta materialet maskinellt.

Vad är Blötjärn?

Ohärdat stål ("blötjärn", "bonnjärn", "plattjärn"). ... Man kan använda hur bra stål som helst, men om härdningen inte är bra, kan det nästan kvitta. Om härdningsgraden är för dålig blir klingan relativt mjuk och har svårt att hålla skärpan.

Finns Ässja i?

I en mindre hantverkssmedja kan utrustningen bestå av en ässja (där kol förbränns under forcerat drag), smidesstäd, skruvstycke samt olika handverktyg (exempelvis smideshammare, slägga, huggmejsel, smidestång och olika filar). I en större industrismedja är utrustningen mer omfattande, se smidning.

Relaterade inlägg: