Hur mycket kan jag höja min lön?

Innehållsförteckning

Hur mycket kan jag höja min lön?

Hur mycket kan jag höja min lön?

Det är något som du bör studera noggrant eftersom det kan ha en väldigt stor påverkan på din ekonomi på lång sikt. Lyckas du förhandla upp din lön endast 1000 kr mer än du annars hade gjort, så innebär det 600 000 kr på 50 års sikt.

Vad är lönejustering?

Den enklaste regeln är att man ej byter lönenivå-år på en befintlig medarbetare som får ny lön under året vid befordran/jobbyte/etc. och således separerar lönerevision/lönejustering. Prestationen utgår från företagets budget vid lönerevisionen (låt oss anta 2%), så vad är då befordran värd i lönejustering?

Hur ofta ska lönen höjas?

Du kan ha rätt till löneökning I de flesta avtal revideras lönen en gång per år. Om din arbetsgivare inte är bunden till något kollektivavtal måste du själv komma överens med arbetsgivaren om när lönen ska revideras. Detta bör även finnas skrivet i anställningsavtalet.

Hur går det till att bestämma lönen för en befattningshavare?

När en chef på ett företag eller en arbetsplats sätter lönen för en medarbetare brukar man säga att tre faktorer är viktiga: hur väl arbetet är utfört, vilken kompetens som krävs för arbetet samt hur stor tillgången är på personer med liknande kompetens.

När ska lönen betalas ut Byggnads?

Om du slutar på ditt jobb så ska din slutlön betalas ut en månad efter avslutad tjänst (om ni inte kommit överens om något annat). Slutlönen kan bestå av kvarvarande/betalda semesterdagar, eventuell lön, arbetstidsförkortning etc.

Vilket års löneläge?

Om du anställts under året står det ofta i ditt anställningsavtal eller anställningsbeslut att din lön är satt i ett visst års löneläge. Om det till exempel står att din lön är satt i 2021 års löneläge innebär det troligen att du inte ingår i lönerevisionen för 2021.

Relaterade inlägg: