Vad bestämmer ett kollektivavtal?

Vad bestämmer ett kollektivavtal?

Vad bestämmer ett kollektivavtal?

Kollektivavtal är ett avtal mellan Kommunal (eller ett annat fackförbund) och en arbetsgivare. Avtalet styr löner och övriga anställningsvillkor för dig som arbetstagare. Kollektivavtalet styr vad som gäller på arbetsplatsen.

Vad bestäms mer i kollektivavtal än lön?

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. Med kollektivavtal blir det ordning och reda. ... Till exempel högre lön eller fler semesterdagar.

Vilka kan vara bunden av kollektivavtal?

Vad är ett kollektivavtal? Kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor träffat mellan två eller flera parter som binder parternas medlemmar; dels arbetsgivarorganisation som företräder dig som arbetsgivare och dels fackförbund som företräder sina medlemmar, dina anställda.

Vad innebär det att ha kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och en facklig organisation och innehåller regler om bland annat löne- och anställningsvillkor.

Hur sluts kollektivavtal?

Ett skriftligt avtal som främst reglerar löner men även anställningsvillkor och förhållandet i övrigt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Detta sluts mellan mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller mellan en arbetstagarorganisation och enskild arbetsgivare.

Vad skulle hända utan kollektivavtal?

Saknas kollektivavtal är du inte garanterad en viss lön, utan vad du än avtalar med arbetsgivaren gäller. Samma sak gäller med ob-tillägg och övertidsersättning. Du är inte heller garanterad någon lönehöjning.

Hur bestäms lönerna och arbetsvillkoren på den svenska arbetsmarknaden?

Under arbetsmarknadsförhandlingarna gör man upp kollektivavtal som slår fast lönen, men också andra saker, som arbetstid, semestrar och övriga förmåner. ... På enskilda arbetsplatser kan man sedan komma överens om förmåner som är bättre än de som kollektivavtalet slår fast.

Vilka frågor är det som främst avses regleras genom kollektivavtal?

Ett skriftligt avtal som främst reglerar löner men även anställningsvillkor och förhållandet i övrigt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Detta sluts mellan mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller mellan en arbetstagarorganisation och enskild arbetsgivare.

Vem kan vara part vid kollektivavtalsförhandlingar?

Det är alltid facket som är den ena parten i en sådan här förhandling, men från arbetsgivarens sida så kan det vara antingen en enskild arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation som är motparten. ... När ett kollektivavtal gäller får ingen av parterna ta till så kallade stridsåtgärder.

Kan facket kräva kollektivavtal?

Om en facklig organisation vill att en arbetsgivare ska teckna kollektivavtal kontaktar de arbetsgivaren och framför detta krav. Det vanligaste är att de kallar till en förhandling och där framställer kravet. ... Förhandlingen avslutas då i oenighet. Efter förhandlingen kan facket välja att påkalla stridsåtgärder.

Vad är ett kollektivavtal?

  • Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. Med kollektivavtal blir det ordning och reda. Alla vet vad som gäller på jobbet.

Vilken lön får du med kollektivavtal?

  • Med kollektivavtal får alla samma villkor och försäkringar. Men inte alltid samma lön. Kollektivavtalet sätter ofta lägstanivån för lönen, men hindrar oftast ingen arbetsgivare att erbjuda bättre villkor. Bara den som är medlem i Kommunal kan vara med och påverka vilka frågor Kommunal ska driva i förhandlingar om nytt kollektivavtal.

Vad är det centrala kollektivavtalet?

  • Centrala kollektivavtal Det centrala kollektivavtalet förhandlas fram av Kommunal och den arbetsgivarorganisation som arbetsgivaren (förhoppningsvis) är medlem i, eller med enskild arbetsgivare. Det centrala kollektivavtalet lägger grunden till det lokala kollektivavtalet.

Varför ska ett företag teckna kollektivavtal?

  • Det finns inga som helst krav på att ett företag ska teckna kollektivavtal. Fördelarna med ett kollektivavtal är förstås att det blir tydligt vad som gäller och man får många försäkringar tecknade på en och samma gång.

Relaterade inlägg: