Hur behandlar jag insulinresistens?

Innehållsförteckning

Hur behandlar jag insulinresistens?

Hur behandlar jag insulinresistens?

Insulinresistens behandlas företrädesvis med livsstilsförändringar som diet och ökad fysisk aktivitet. Insulinresistens vid typ 1-diabetes behandlas också med ökade insulindoser. Detta medför ofta viktuppgång, ett vanligt kliniskt problem hos unga individer med typ 1-diabetes.

Vad händer i kroppen vid insulinresistens?

Men vid insulinresistens klarar kroppen inte av att reglera detta till en bra blodsockernivå, utan alltför mycket blodsocker släpps ut. Blodsockervärdet ökar då ännu mer. Det är därför blodsockervärdet kan vara högt hos personer med typ 2-diabetes, även om det inte har ätit något och framför allt på morgonen.

Vad ska man äta vid insulinresistens?

Generellt är det bra att äta fettsnåla mejeriprodukter och mycket fet fisk. Till alla måltider bör man äta mycket fibrer, som minskar upptaget av socker i blodet.

Vilka hormoner kan ge upphov till insulinresistens?

Förhöjda nivåer av glukagon i blodet kan alltså vara en orsak till en försämrad betacellsfunktion vid insulinresistens och kan för framtiden vara ett viktigt mål i behandlingen av typ 2 diabetes. GLP-1 hormonet.

Hur testar man insulinresistens?

Insulinresistens är ett tillstånd som innebär att kroppen hanterar sitt eget insulin sämre än vanligt. Insulinresistens kan upptäckas med hjälp av blodprov, och kost- och livsstilsomläggningar kan kraftigt bromsa den negativa utveckling som annars är ett faktum.

Kan man öka insulinkänsligheten?

Fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten och glukosupptaget Speciellt om man tränar stora muskelmassor (allsidig styrketräning, simning). Denna ökade känslighet för insulin kvarstår ofta upp till 24 timmar. I samband med träning ökar också ett icke insulinberoende glukosupptag i musklerna.

Hur mäter man insulinresistens?

Genom att mäta koncentrationen av C-peptid i blodet kan man bilda sig en uppfattning om hur det står till med kroppens insulinproduktion. C-peptid bör analyseras tillsammans med ett värde för glukos (fasteblodsocker).

Vad innebär ökad insulinkänslighet?

Detta fenomen innebär att cellernas förmåga att reagera på insulin är nedsatt. Glukosupptaget påverkas därmed negativt. Cirka 80-90 % av patienter med typ 2 diabetes uppvisar insulinresistens, som också tidsmässigt föregår den kliniska debuten av sjukdomen.

Kan man bli immun mot insulin?

Skelettmuskeln är det primära målorganet för det insulinberoende glukosupptaget, som är markant nedsatt vid typ 2-diabetes. Varför det är så kan förklaras av både arv och miljö och möjligen också av epigenetiska faktorer.

Relaterade inlägg: