Vad består den grå substansen av?

Innehållsförteckning

Vad består den grå substansen av?

Vad består den grå substansen av?

Grå hjärnsubstans består till huvuddelen av neuronens kropp (soma) och ses som grå vävnad. Här sker större delen av informationsbehandlingen. Grå hjärnsubstans utgör en stor del av vårt nervsystem och finns i hjärnan (encephalon), dvs storhjärnan (cerebrum), lillhjärnan (cerebellum), hjärnstammen och ryggmärgen.

Vad är skillnaden mellan grå och vit substans?

Vit substans utgör större delen av de inre delarna av hjärnan och omges av hjärnbarken, som utgörs av grå substans. I ryggmärgen är lägesförhållandet det motsatta, det vill säga att den grå substansen är innerst (näst canalis centralis) och omges av den vita substansen.

Vilka är Storhjärnsbarkens lober?

Storhjärnan består av två hjärnhalvor (hemisfärer) som är sammanbundna genom hjärnbalken, corpus callosum. I detta område ligger de flesta axoner som förbinder de två hemisfärerna. Storhjärnans yta (storhjärnsbarken, cortex) är kraftigt veckad i de så kallade hjärnvindlingarna, mellan dessa vindlingar finns hjärnfåror.

Var sitter Minnescentra i hjärnan?

Hippocampus (sjöhästen) är vårt minnescentrum, krymper av stress och depression, men växer av träning. Nya rön visar att ett stressämne kynurenin kan neutraliseras både vid uthållighets- och styrketräning. Muskelarbete renar hjärnan.

Vad utgörs den vita substansen i Medulla Spinalis ryggmärgens periferi av?

Grå och vit substans Ryggmärgens perifera delar innehåller vit substans (substantia alba) som innehåller sensoriska och motoriska nervcellsutskott kallade axoner.

Vad finns i mellanhjärnan?

Mellanhjärnan kan delas in i fem strukturer:

  • Talamus, även kallad synhögen. ...
  • Hypotalamus, som håller de pariga vårtkropparna (corpora mamillaria) samt hypofysstjälken och hypofysens baklob. ...
  • Epitalamus, som håller tallkottkörteln (även kallad epifysen) samt habenula. ...
  • Subtalamus, eller "ventrala talamus".

Vad är en Ledningsbana?

Nerverna som förmedlar information mellan CNS och övriga kroppen kallas ledningsbanor eller nervbanor. En nervbana består av flera nervceller, ungefär som länkarna i en kedja. De flesta nervbanor mellan hjärnan och ryggmärgen korsar över till motsatta sidan i hjärnstammen som sitter strax under hjärnan.

Vad händer i kroppen vid en reflex?

Impulsen som kommer in tar en snabb genväg utan att passera hjärnan. Det finns två olika sorters reflexer: medfödda samt inlärda. När man blinkar för att ögat är torrt eller för att något hastigt dyker upp framför ögat, är det en medfödd reflex. Att cykla är exempel på en inlärd reflex.

Vilket område styr alla livsuppehållande funktioner?

Basala ganglier har stor betydelse för motoriken. Ett litet område som avslutar hjärnstammen. Detta är ett centrum för viktiga livsuppehållande funktioner.

Vad menas med Hjärncentra?

Storhjärnans bark indelas i lober: pannlob, hjässlob, nacklob, tinninglob och enligt många auktoriteter insula. Inom dessa lober finns olika hjärncentra (syn-, hörsel-, luktcentrum med flera). De vita området mellan centren kallas för associationsområde, och här finns inlärningen och tankeverksamheten lagrade.

Relaterade inlägg: