Vad består jordens mantel av?

Innehållsförteckning

Vad består jordens mantel av?

Vad består jordens mantel av?

Manteln består huvudsakligen av mörka järn- och magnesiumrika silikatmineral som pyroxen och olivin. På grund av trycket från överliggande berg har dessa mineral en tät struktur och hög densitet. Till största delen är manteln fast, men de yttre delarna har plastiska egenskaper.

Vad gör astenosfären?

Stenar som är så belägna i astenosfären har en lägre densitet än de som finns i jordskorpa. Detta gör att litosfärens tektoniska plattor kan röra sig på jordytan som om de svävar. De gör denna rörelse genom klättringsstenarna och de gör det väldigt långsamt. Ett sätt att kalla astenosfären är den övre manteln.

Vad händer i manteln?

Materialet i manteln är normalt fast men kan lokalt smälta upp på grund av den höga temperaturen, och ge upphov till vulkanism på jordytan. Den övre delen av manteln liknar jordskorpan i mekaniska egenskaper, och benämnes lithosfären (av grekiskans lithos = ´sten´).

Vad betyder Astenosfär?

skikt i Jordens mantel under litosfären och ned till c:a 350 km djup. Under kontinenter är litosfären tjockare och astenosfären därför tunnare. Astenosfären kan deformeras plastiskt även vid högre deformationshastighet vilket möjliggör kontinentalplattornas rörelse.

Hur förklarar man manteln?

Manteln kan smälta bergarter (magma) som vid vulkanutbrott kan tränga upp som lava. Manteln består av järn- och magnesiumrika silikatbergarter. Silikater är föreningar av kisel och syre. Manteln utgör cirka 80 procent av jordens volym.

Vad brukar Geologer säga istället för inre krafter?

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och jordskalv som ökar på jordskorpans höjdskillnader. De yttre krafterna består i första hand av vatten, is och vind som slipar ner jordytan.

Vad orsakar Konvektionsströmmar?

Denna typ av fenomen äger rum på grund av en temperaturskillnad som får partiklarna att röra sig och skapa en ström. Denna ström kan också uppstå när det finns en skillnad i densitet. Normalt går flödet i riktningen från där det finns högre temperatur eller densitet till där det är mindre temperatur och densitet.

Vad händer i en Spridningszon?

Spridningszoner är de områden där plattorna glider isär. Ett sådant exempel är den Mittatlantiska ryggen, där ny havsbotten bildas genom att magma når ytan och stelnar. ... Inledningsvis kommer vulkanismen i riftdalen att vara annorlunda till karaktären än den längs till exempel mittatlantiska ryggen.

Vad händer när två plattor kolliderar?

När en kontinent möter oceanisk skorpa, är det därför alltid den oceaniska skorpan som trycks ner under den kontinentala. Om en del av materialet i plattorna smälter och stiger upp mot ytan som magma, kan vulkaner bildas. ... Om en kontinent kolliderar med en annan kontinent bildas en hög bergskedja.

Vad menas med Konvektionsströmmar?

Vad är konvektionsströmmar När vi hittar vätskor som rör sig och rör sig på grund av det finns en skillnad i temperatur eller densitet, vi har konvektionsströmmar. För att denna typ av ström ska finnas måste det finnas en vätska, antingen vätska eller gas.

Relaterade inlägg: