Vad är lilla bäckenet?

Innehållsförteckning

Vad är lilla bäckenet?

Vad är lilla bäckenet?

Bäckenet byggs upp av korsbenet och två höftben. Höftbenen är i sin tur uppbyggda av tre ben som kallas tarmben, sittben och blygdben. Tarmbenet har en stor vinge som skyddar tarmarna. Området mellan vingarna kallas stora bäckenet, medan den nedre delen av bäckenet som ligger framför korsbenet kallas lilla bäckenet.

Vilka tre ben bildar Bäckengördeln?

Bäckenet består hos en vuxen människa av tre ben: Höger och vänster höftben (os coxae) och korsbenet (os sacrum).

Vilka muskler stabiliserar bäckenet?

Viktiga muskler som hjälper till att stabilisera bäcken/ländrygg är Latissimus Dorsi (genom thorakolumbala fascian), Gluteus Maximus (den stora sätesmuskeln), Tranversus Abdominus (den djupa magmuskulaturen), Obliques externus och internus (de sneda magmusklerna), Quadratus Lumborum (djup ryggmuskel), Multifider och ...

Vad är ett bäcken för något?

Både det kvinnliga och det manliga bäckenet har som uppgift att överföra tyngden från axialskelettet till de nedre extremiteterna. Kvinnans bäcken är även anpassat till uppgiften att föda barn och är därför bredare och plattare.

Vad menas med Pelvis?

Uppdelat till stora bäckenet och lilla bäckenet. Består av: höftben , korsbenet (sakrum) och svansbenet. Blygdbenet utgör den främre delen av bäckenet och svansbenet den bakre delen.

Var ligger lilla bäckenet?

Lilla bäckenet eller äkta bäckenet (latin: pelvis minor) är, i människans skelett, den delen av bäckenet (pelvis) som ligger nedanför och bakom linea terminalis och som består av korsbenet (os sacrum), svansbenet (os coccygis) och nedre delen av höftbenet (os coxae).

Vilka ben består bäckengördeln av?

Bäckengördeln består av höftbenet (ilium), sittbenent (ischium) och blygdbenet (pubis). Både höftbenet och sittbenet är fastvuxet vid korsbenet och framförliggande bröstkotor. Blygdbenet är delvis sammanvuxet med sittbenet. De bakre extremiteterna är fästade vid bäckengördeln.

Vart är bäcken?

Bäckenet är benämningen på området som utgörs av korsbenet och höftbenen, samt de mjukdelar (muskler, ledband osv) som ligger där. Smärta i bäckenet kan orsakas av flera saker, och exempelvis en inflammation eller sjukdom i inre organ så som livmoder eller prostata kan ge smärta här.

Varför roterar bäckenet?

Bäckenets rotation beror ofta på ojämn muskelstyrka mellan höger och vänster sida i höft, bäcken och ländrygg. Den andra typen kommer från att ryggraden har växt in i en roterad position vilket medför ett roterat bäcken. I båda fallen begränsas ryggradens rörlighet både åt sidan, i rotation och framåt/bakåt.

Vad gör bäckenet stabilt?

Två andra strukturer som i nära samarbete också håller bäckenet stabilt är tensor fascia latae, en muskel, samt iliotibiala bandet, ett band av bindväv. Det iliotibiala bandet spänner ned på utsidan av benet, från höften ned på utsidan av knät. Tänk på din bål som en påse för dina organ.

Vad är bäckenets diametrar hos en kvinna?

  • Kvinnans bäcken är även anpassat till uppgiften att föda barn och är därför bredare och plattare. Det manliga bäckenet är högre och smalare, vilket anses mer optimerat för att överföra tyngden från axialskelettet till de nedre extremiteterna. Lilla bäckenets diametrar hos en kvinna, kraniell vy.

Kan det uppstå irritation i bäcken?

  • Om belastningen på bäckenet blir för stort kan det uppstå irritation inte bara i de bakre bäckenlederna (SI-lederna), men även den främre bäckenlegen (fogen). Speciellt utsatta är gravida kvinnor, då belastningen på bäckenet blir ökat.

Vad kan orsaka smärta i bäckenet?

  • Smärta i bäckenet kan orsakas av flera saker, och exempelvis en inflammation eller sjukdom i inre organ så som livmoder eller prostata kan ge smärta här. Vanligast är såklart muskel- og ledrelaterad smärta, och då är det bäckenlederna som vanligast skapar problemen (ibland fogen på framsidan).

Relaterade inlägg: