Vad består en elräkning av?

Innehållsförteckning

Vad består en elräkning av?

Vad består en elräkning av?

Konsumentpriset på el består av tre kostnadsdelar – elhandel, elnät samt skatter och avgifter. Konsumentpriset varierar mellan olika kundkategorier, mellan stad och landsbygd och mellan länderna i Norden. Halva kostnaden som en svensk typkund betalar för el består av skatter och avgifter.

Vad är Elnätsabonnemang?

Elnätsavgiften (elnätsavtalet) är kostnaden för transport av elen till dig eller ditt företag via elnätet, och för drift och underhåll av elnätet. Elnäten drivs som naturligt monopol och du kan inte välja fritt vilket elnätsföretag du vill ha.

Hur mycket betalar man för elnät?

Dina elkostnader består av tre delar För en privatkund utgör energiskatt, elcertifikat, moms och myndighetsavgifter* ungefär 45% av den totala elkostnaden, 30% utgörs av kostnaden för själva elen och 25% av elnätskostnaden.

Vad är Elavgifter?

Elnätsavgiften består av: En rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh). Kostnad för att elen ska komma hem till dig. ... Energiskatt (öre/kWh). Skatter och avgifter som går till staten och måste betalas enligt lag.

Vad finns det för elbolag?

Lista över alla elbolag i Sverige

  • A. Affärsverken. Ale El. Alingsås Energi. ...
  • B. Bengtsfors Energi. BestEl. Billinge Energi. ...
  • C. C4 Energi.
  • D. Dalakraft.
  • E. E.ON. Eksjö Energi. Elitkraft. ...
  • F. Falkenberg Energi. Falu Energi och Vatten. Finspångs Tekniska Verk. ...
  • G. GEAB. Gislaved Energi. GNP Energy. ...
  • H. Habo Energi. Hallstaviks Elverk. Hamra Kraft.

Hur läser man en elräkning?

elräkningarna står det hur många kilowattimmar du har förbrukat under perioden, och de rörliga posterna på fakturan räknas sedan ut utifrån denna förbrukning. Watt eller effekt kan förklaras som i vilken takt en apparat använder energi eller hur mycket energi som förbrukas per tidsenhet.

Vad är normal Elnätsavgift?

Det dyraste elnätet är Ellevios Västra Svealand, som kostar 12 656 kronor per år för en vanlig småhusägare. Det är 7 914 kronor dyrare än landets billigaste nät – Ljungby Energinät – med en kostnad på 4 742 per år för en vanlig småhusägare.

Varför betalar man för elnät?

Alla elabonnenter får betala en nätavgift till det företag som håller i själva elledningarna till och från en fastighet. Avgiften tas ut för att underhålla och säkra elleveransen. Du kan inte få en billigare avgift genom att byta elnätsägare eftersom ett elnät bara kan ha en ägare.

Hur mycket betalar man för el?

Totalkostnaden för el per kWh var år 2020 211 öre/kWh (2,1 kr/kWh) i genomsnitt för en liten lägenhet, som en etta eller en mindre tvåa. Kostnaden var 179 öre/kWh (1,79 kr/kWh) i genomsnitt för en större lägenhet.

Relaterade inlägg: