Vad krävs för en kandidatexamen?

Vad krävs för en kandidatexamen?

Vad krävs för en kandidatexamen?

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom ett huvudområde, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med beteckningen G2E.

Vad kan man göra med en kandidatexamen?

En examen är ett bevis på att du har tillägnat dig de kunskaper och färdigheter som krävs för den utbildning examen avser. Det är en värdehandling inför framtiden antingen du vill fortsätta studera, forska eller börja arbeta. För många arbetsgivare är ett examensbevis ett krav när du söker arbete.

Vad krävs för en kandidatexamen i ekonomi?

I det huvudområde som du valt ska du ha minst 90 hp, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp. Oavsett vilket huvudområde du väljer måste du ha minst 30 hp i både företagsekonomi och nationalekonomi. Därutöver ingår 15 hp juridisk översiktskurs samt 15 hp statistik.

Vilken typ av examen?

Det finns två grundläggande typer av examen när du studerar vid en högskola eller universitet med en grundläggande skillnad. En yrkesexamen (t. ex. juristexamen eller civilingenjörsexamen) kräver att du läser ett program medan en generell examen kan uppnås antingen genom att läsa fristående kurser eller ett program.

Hur många kandidatexamen kan man ha?

Kan man ta ut mer än en examen på samma nivå (kandidat-, magister eller masterexamen)? Det går bra för de flesta examina om du uppfyller examenskraven för två examina på samma nivå med olika huvudområden eller olika för- eller efterled (till exempel politices respektive filosofie kandidatexamen).

Kan man ta ut flera kandidatexamen?

Kan man ta ut mer än en examen på samma nivå (kandidat-, magister eller masterexamen)? Det går bra för de flesta examina om du uppfyller examenskraven för två examina på samma nivå med olika huvudområden eller olika för- eller efterled (till exempel politices respektive filosofie kandidatexamen).

Hur gör man en egen kandidatexamen?

För att ta ut en kandidatexamen behöver du läsa kurser på grundnivå som totalt omfattar tre års heltidsstudier (180 hp). Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde. Resterande kurser, 90 hp, kan du välja fritt ur kursutbudet vid Göteborgs universitet.

Vilka kurser ingår i en ekonomie kandidat?

Du studerar sedan grunderna i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt juridik (handelsrätt och skatterätt). Två tillämpningskurser gör att du får pröva dina kunskaper i praktiken. Termin 4: Fortsättningskurser inom valt huvudområde. Företagsekonomi, nationalekonomi eller finansiell ekonomi.

Vad är en kandidatexamen värd?

För att få en kandidatexamen behöver du läsa 180 högskolepoäng. Av dessa måste minst 90 högskolepoäng vara inom ett huvudämne med fördjupade studier inom ämnet. Du ska inom ditt huvudämne läsa en kurs omfattande 30 högskolepoäng på C-nivå. Där ska ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng ingå.

Vilken typ av examen är lärarexamen?

De lärarexamen som utfärdas efter genomgången lärarutbildning är: Förskollärare - Förskollärarexamen (på grundnivå) Lärare med inriktning mot fritidshem – grundlärarexamen (på grundnivå) Lärare F-3 – grundlärarexamen (på avancerad nivå)

Vad är en kandidatexamen?

  • Kandidatexamen. Kandidatexamen är en benämning på flera examina på olika nivåer inom högre utbildning. Flera av dessa examina motsvarar engelsk bachelorexamen (Bachelor of Arts/Science).

Vad krävs för en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde?

  • Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. För en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde krävs exakt 180 hp (högskolepoäng), dvs. heltidsstudier under tre år, varav minst 90 hp inom företagsekonomi.

Vad motsvarar en kandidatexamen på grundnivå?

  • En kandidatexamen motsvarar exakt 180 hp på grundnivå, det vill säga tre års heltidsstudier. Eftersom den svenska kandidatexamen harmoniserats med den europeiska Bolognamodellen motsvarar en kandidatexamen oftast en så kallad Bachelor's Degree.

Hur många hp motsvarar en svenska kandidatexamen?

  • Eftersom den svenska kandidatexamen harmoniserats med den europeiska Bolognamodellen motsvarar en kandidatexamen oftast en så kallad Bachelor's Degree. Det bör nämnas att en kandidatexamen tidigare var på 120 hp och en magisterexamen då motsvarade 180 hp, men detta förändrades med införandet av Bolognamodellen 2007.

Relaterade inlägg: