Vad består alfastrålning av?

Innehållsförteckning

Vad består alfastrålning av?

Vad består alfastrålning av?

Alfa-, beta-, och gammastrålning. Alfa- och betastrålning är partikelstrålning. Från atomens kärna åker en alfa- eller betapartikel med hög fart. Alfapartikeln består av två protoner och två neutroner.

Vilka partiklar består Betastrålning av?

Betastrålning är partikelstrålning som består av elektroner eller positroner. De sänds ut när vissa atomer sönderfaller.

Vad kan gammastrålning ta sig igenom?

Gammastrålar bromsas inte, som alfa- eller betastrålar. De kan passera rakt igenom materia utan att göra någon skada alls, eller också absorberas de. Det beror på att gammapartiklar inte har någon elektrisk laddning, så de påverkas inte av laddningarna hos elektronerna eller kärnorna i atomerna.

Vad kan man använda gammastrålning till?

Tack vare deras genomträngande förmåga används gammastrålning och röntgenstrålning inom medicinen som till exempel i datortomografi och strålbehandlingar. Då strålningen är joniserande kan den förändra molekyler, särskilt DNA, vilket kan orsaka cancer.

Vad sker när alfastrålning avges?

Alfa-strålning innebär att atomkärna sönderfaller och bildar ett nytt ämne samt en alfa-partikel. En alfa-partikel består av 2 protoner och 2 neutroner, dvs. grundämnet helium. Alfa-strålning stoppas enkelt med hjälp av till exempel ett papper.

Vad är en alfastrålning?

Alfastrålning eller α-strålning är en typ av joniserande strålning bestående av alfapartiklar, vilket är atomkärnor av helium (två protoner och två neutroner). Alfastrålning avges i samband med radioaktivt sönderfall av typ alfa-sönderfall. Alfastrålning stoppas mycket lätt av material i dess väg.

Vad består betasönderfall av?

Betasönderfall, även β-sönderfall, är inom kärnfysiken ett radioaktivt sönderfall som innebär att en atomkärna sönderfaller genom att avge en betapartikel, det vill säga en elektron eller positron. ... Vid alla typer av betasönderfall avges en neutrino eller antineutrino.

Är röntgenstrålning gammastrålning?

Gammastrålning och röntgenstrålning är samma typ av strålning, men med olika ursprung. Röntgenstrålning skapas på konstgjord väg med hjälp av röntgenrör, gammastrålning kommer från atomkärnorna i radioaktiva ämnen. Joniserande strålning kan bilda joner i det bestrålade föremålet, så kallad jonisering.

Vad har gammastrålning för egenskaper?

Gammastrålning är en form av elektromagnetisk strålning med hög energi. Gammastrålning är inte partiklar. Den består ju inte av bitar av atomkärnor, utan av energi i form av elektromagnetisk vågrörelse, precis som vanligt ljus, och radiovågor. Men gammastrålningen har extremt hög frekvens, och alltså, kort våglängd.

Relaterade inlägg: