Vad är de endokrina organens uppgift?

Innehållsförteckning

Vad är de endokrina organens uppgift?

Vad är de endokrina organens uppgift?

Körtlar som bildar hormoner En körtel är ett organ som bildar ämnen och avger dessa ämnen till omgivningen. ... De körtlarna kallas även endokrina organ. Körtlarna utsöndrar hormonerna direkt till blodet.

Vad är Feedbacksystemet?

Feedbacksystem innebär att hypotalamus & hypofysen (som är överordnade organ - till övriga endokrina organ) "mäter" av hur mycket hormon det är i blodet. Om det är för lite så insöndras hormon från dessa vilket påverkar de andra endokrina organen att producera mer.

Vad är hormonproduktion?

Hormonkörtlar eller endokrina körtlar är körtlar som producerar och insöndrar hormoner. Hormonproduktionen består av endokrina celler, och aktiveras som regel i feedbacksystem med andra hormoner, medan hormoninsöndringen aktiveras genom att specialiserade receptorer fäster frisättningshormoner vid körtelns cellytor.

Vad är ett målorgan?

Vad är ett målorgan? Ett målorgan, är en vävnad som har bestämda (mål)celler som har speciella receptorer, som hormonet kan binda sig till och påverka dessa celler på ett förutbestämt sätt.

Vilka endokrina körtlar har vi i kroppen?

Hormonerna är som kemiska budbärare i kroppen och produceras av körtlar eller enstaka celler. De endokrina organen producerar hormoner och exempel på viktiga sådana körtlar är hypofysen, sköldkörteln, bukspottkörteln, tallkottkörteln samt testiklar och äggstockar.

Vad är en binjure?

Binjurarna är två små hormonproducerande körtlar som är belägna precis ovanför njurarna. De består av en yttre del (barken) och en inre del (märgen). De båda delarna har olika funktion. Gemensamt för dem är att de producerar hormoner som är inblandade i kroppens reaktioner på stress.

Vilka körtlar finns i kroppen?

Körtlar som bildar hormoner

  • Hypofysen och hypotalamus.
  • Tallkottkörteln – styr dygnsrytmen.
  • Sköldkörteln – styr ämnesomsättningen.
  • Bisköldkörtlarna – reglerar mängden kalcium och fosfat.
  • Binjurarna – reglerar blodtryck, saltbalans, omsättningen av fett, socker och proteiner.

Vad menas med aldosteron?

Kortisol och aldosteron är hormoner som behövs för bland annat regleringen av blodtrycket, saltbalansen och omsättningen av proteiner, glukos och fett. Hormonbristen ger symtom som trötthet, viktnedgång och yrsel på grund av lågt blodtryck. Bristen på kortisol och aldosteron behandlas med läkemedel.

Vad är sköldkörteln till för?

Sköldkörteln ligger på framsidan av luftstrupen, under struphuvudet. Sköldkörtelns hormoner heter tyroxin och trijodotyronin. De påverkar nästan alla kroppens funktioner. Den viktigaste funktionen är att reglera ämnesomsättningen, det vill säga hur kroppen omvandlar näring till energi.

Relaterade inlägg: