Vad består det endokrina systemet av och vad gör det?

Innehållsförteckning

Vad består det endokrina systemet av och vad gör det?

Vad består det endokrina systemet av och vad gör det?

Endokrina systemet är kroppens system för hormonutsöndring. Det består av flera system: Hormonkörtlar. Enteroendokrina systemet som består av celler i mag- och tarmkanalen, vilka utsöndrar hormoner och signalsubstanser som serotonin, histamin, glukagon, med mera, vilka dock ofta huvudsakligen bildas av hormonkörtlar.

Vilken körtel är en viktig och överordnad del av det endokrina systemet?

Hypofysen, kroppens viktigaste hormonbildande körtel. Den har en överordnad funktion och styr de andra körtlarna som bildar hormoner.

Vilka är de endokrina körtlarna?

Körtlar som bildar hormoner

  • Hypofysen och hypotalamus.
  • Tallkottkörteln – styr dygnsrytmen.
  • Sköldkörteln – styr ämnesomsättningen.
  • Bisköldkörtlarna – reglerar mängden kalcium och fosfat.
  • Binjurarna – reglerar blodtryck, saltbalans, omsättningen av fett, socker och proteiner.

Vad innebär Feedbacksystemet?

Feedbacksystem innebär att hypotalamus & hypofysen (som är överordnade organ - till övriga endokrina organ) "mäter" av hur mycket hormon det är i blodet. Om det är för lite så insöndras hormon från dessa vilket påverkar de andra endokrina organen att producera mer.

Vad menas med ett endokrint organ?

Endokrina körtlar är körtlar som producerar och utsöndrar hormoner direkt till blodet. Hormoner är ämnen som styr mycket av det som händer i kroppen som hur vi växer, när vi kommer i puberteten och kroppens balans av vätska och salter.

Vad gör oxytocin i kroppen?

Oxytocin tillverkas i en del av hjärnan som kallas hypotalamus, men den påverkar hela kroppen. Oxytocinet är nästan ett mirakelhormon. Det lindrar smärta, skyndar på läkningen av sår och skador, sänker pulsen, blodtrycket och halterna av stresshormoner.

Vad gör östrogen i kroppen?

Hormonet har stor betydelse för vårt skelettets hållfasthet, positiv effekt på inlärning och minne, skyddande effekt på vårt hjärt-kärlsystem, kontroll av vår ämnesomsättning samt påverkar vårt immunsystem. Hos kvinnor är östrogen också betydelsefullt för utveckling och funktion av fortplantningssystemet.

Relaterade inlägg: