Vad räknas som förhöjda levervärden?

Innehållsförteckning

Vad räknas som förhöjda levervärden?

Vad räknas som förhöjda levervärden?

Mer än ca. 60 gram alkohol/dag hos män (> ca. 4 glas vin) och > ca. 20 gram hos kvinnor (> ca 1–2 glas vin) anses orsaka höjda levervärden.

Vad räknas som högt GT?

GT är oftast förhöjt vid alla slags leversjukdomar liksom vid övervikt (obesitas), användande av olika läkemedel t ex dextropropoxifen och epilepsimediciner, låg/hög ämnesomsättning (hypo/hypertyreos), levercancer vid förhöjda blodfetter (hypertriglyceridemi) och vid en rad andra sjukdomstillstånd i njurar, ...

Hur vet jag om min lever är skadad?

Symtom på leverskada Trötthet och minskad aptit. Gulsot (gulfärgad i hud eller ögonvita) Viktnedgång och sjukdomskänsla. Vätska i buken och blodiga kräkningar.

Relaterade inlägg: