Hur räknar man ut förmånsvärdet?

Innehållsförteckning

Hur räknar man ut förmånsvärdet?

Hur räknar man ut förmånsvärdet?

Så räknar du ut förmånsvärdet Skatteverket använder en schablon för att beräkna förmånsbeloppet som bland annat utgår från bilens nybilspris. Beloppet läggs på bruttolönen och skatten dras från det beloppet. Ett exempel är en bil som kostar 300 000 kronor och får ett förmånsvärde på omkring 42 300 kronor per år.

Hur räknar man ut bilförmån?

Här är en enkel schablonberäkning av bilförmån för en anställd:

 1. Lön 30 000 kr.
 2. Bilförmån 4 000 kr.
 3. Skatt 30 % Den anställde blir beskattad med kr + 4 000 kr) = 10 200 kr.
 4. Nettolön 30 000 kr – 10 200 kr = 19 800 kr.
 5. Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter 31, kr + 4 000 kr) = 10 683 kr.

Vad är ett förmånsvärde?

Vad är förmånsvärde? Har du som anställd en tjänstebil/leasingbil som du använder privat, kan du utgå ifrån att den förmånen ska beskattas (förmånsbeskattas). ... Brukas tjänstebilen både i tjänsten och privat så ska du förmånsbeskattas. Skatten dras på din lön och baseras på den valda bilens förmånsvärde.

Vad räknas som extrautrustning på förmånsbil?

Som extrautrustning räknas all utrustning som har samband med bilens funktion eller den åkandes komfort och förströelse.

Hur räknar man ut förmånsvärdet på lönen?

När en anställd får en förmånsbil räknas det som en löneförmån som den anställde ska betala skatt på. Skatten baseras på ett schablonbelopp (förmånsvärde) som fastställs av Skatteverket. Förmånsvärdet läggs ovanpå den anställdes lön och därefter betalar arbetsgivaren löneskatt precis som vanligt.

Hur beräknar man Drivmedelsförmån?

Om drivmedlet har använts till en förmånsbil räknar man ut drivmedelsförmånen genom att multiplicera marknadsvärdet för den mängd drivmedel du använt vid privat körning med 1,2....Bilar som tankas med bensin, diesel, gas och etanol

 1. antal körda mil privat.
 2. antal körda mil totalt.
 3. marknadsvärdet för bränslekostnaden.

Hur räknar man ut ett bruttolöneavdrag?

Räkneexempel på förmån med bruttolöneavdrag:

 1. Lön 30 000 kr.
 2. Förmån 4 000 kr.
 3. Skatt 30% på 34 000 kr (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 200 kr.
 4. Nettolön (30 000 kr – 10 200 kr) = 19 800 kr.
 5. Arbetsgivaravgifter 31,42% (34 000 * 0,3142) = 10 683 kr.

Vad innebär det att bli förmånsbeskattad?

Förmånsbeskattning betyder att en anställd, förmånstagaren, betalar skatt för förmåner som den fått på grund av sitt jobb och som enligt reglerna är skattepliktiga.

Vad är en skattefri förmån?

Förmåner är alla former av ersättning för arbete som du kan ge en anställd i annat än kontanter. En förmån uppstår i princip så fort du som arbetsgivare bekostar en privat levnadskostnad åt en anställd. Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig om det inte särskilt reglerats att den är skattefri.

Hur påverkar extrautrustning förmånsvärdet?

Observera att det är värdet på extrautrustningen inklusive moms som ska läggas till nybilspriset vid beräkningen av förmånsvärdet. Detta gäller oavsett om företaget får lyfta momsen eller inte. Det har ingen betydelse om extrautrustningen ingår i priset för bilen eller om den anskaffas separat.

Relaterade inlägg: