Hur inleds en förundersökning?

Innehållsförteckning

Hur inleds en förundersökning?

Hur inleds en förundersökning?

En förundersökning, det vill säga en brottsutredning, ska inledas så snart ett brott har kommit till polisens kännedom. Förundersökningen har två syften. Den ska dels utreda vem som kan misstänkas för brottet, dels bedöma om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal.

Vilka brott är Åklagarledda?

Åklagarledd förundersökning De leder brottsutredningen då det gäller grova brott, t. ex. mord eller brott mot närstående. Åklagaren är alltid förundersökningsledare när en misstänkt är frihetsberövad, det vill säga anhållen eller häktad.

Vad händer vid ett polisförhör?

Efter förhöret kommer polisen rapportera till åklagaren eller den polis som leder utredningen vad som kommit fram. ... Om du är misstänkt för ett brott som kan leda till häktning får åklagaren ofta rapport efter varje förhör. Åklagaren kommer därefter att fatta beslut om du ska anhållas eller få gå därifrån.

Vad ingår i ett förundersökningsprotokoll?

Förundersökningsprotokollet är en sammanställning av det material som samlats in under förundersökningen. Protokollet kan i princip innehålla allt från förhör med misstänkt, målsägande, vittnen, sakkunnig m. fl. till bilder och dokumentation från brottsplatsundersökning.

Hur lång tid tar en förundersökning?

En förundersökning kan i princip pågå fram till dess att brottet i fråga har preskriberats. Det kan du se i 35 kap BrB. Med tanke på att förundersökningen ska bedrivas på ett objektivt sätt kan ett samtal från dig som undrar hur länge den kommer att hålla på, inte påverkar förundersökningen negativt.

Hur fungerar en förundersökning?

I förundersökningen utreder polisen vad som har hänt och vilka skador har orsakats brottsoffret. Polisen hör brottsoffret, den misstänkte och eventuella vittnen samt skaffar annat bevismaterial såsom till exempel olika utlåtanden, fotografier och utför en teknisk undersökning.

Vem beslutar och leder en förundersökning?

Under förundersökningen utreder polisen vad som har hänt och vem som kan vara skyldig till brottet. Förundersökningen leds av en förundersökningsledare, som antingen kan vara polis eller åklagare. ... Förhöret med dig är viktigt för att polisen ska kunna utreda händelsen.

Vad menas med att ett brott är av enkel beskaffenhet?

Även vissa brott enligt 13-22 kap. BrB kan anses vara av enkel beskaffenhet. Det rör falskt larm, missbruk av larmanordning, förargelseväckande beteende samt våld, hot eller förgripelse mot tjänsteman som inte riktar sig mot polisman, och våldsamt motstånd.

Hur lång tid tar en utredning hos polisen?

Från att en person häktats ska åklagaren normalt sett väcka åtal inom 14 dagar, men tiden kan förlängas efter beslut av domstolen. Hur lång tid själva förundersökningen tar beror till stor del på vilken typ av brott det rör sig om.

Vad händer under en förundersökning?

Polisen gör en förundersökning. Under förundersökningen utreder polisen vad som har hänt och vem som kan vara skyldig till brottet. ... Brottsutredaren förhör dig som blivit utsatt för brott, den misstänkta och eventuella vittnen vid olika tillfällen. Under förhöret får du berätta vad du vet om händelsen.

Relaterade inlägg: