Vad är en glaciär?

Innehållsförteckning

Vad är en glaciär?

Vad är en glaciär?

En glaciär (av franskans glacier, till glace, is) eller jökel (av isländskans jökull, som är besläktat med det svenska dialektala ordet ickel, istapp), tidigare även kallat gletscher på svenska, definieras som en årligen ackumulerad och omsatt massa av is och snö som har börjat röra sig, av sin egen tyngd.

Hur byggs en glaciär upp?

De växer och smälter bort En del snö och halvsmält snö ligger kvar, och den blöta snön packas. ... Om en del av snön blir kvar sommartid, och om detta händer sommar efter sommar, byggs den packade snön till tjockare och tjockare lager av snö som efter några år packas till is. En glaciär växer till.

Finns i glaciärer?

Omkring tio procent av jordens yta täcks av glaciärer. Närmare 75 procent av världens dricksvattensreserv finns lagrade i form av glaciärer. Det finns glaciärer i alla världsdelar förutom på Australien. 97 procent av all glaciäris finns på Grönland och i Antarktis.

Hur rör sig isen i en glaciär?

Glaciären kan liknas vid ett transportband där is och snö samlas i de övre delarna och sedan transporteras till de lägre delarna av glaciären för att där smälta och försvinna från systemet. Isen på glaciärens yta rör sig lättare och snabbare än vad den rör sig i botten. Bottenlagren stoppas upp av underlaget av berg.

Vad är en jökel?

jökel (nyisl. jökull 'glaciär'), äldre benämning på glaciär.

Hur gamla är glaciärer?

Sjöar av smältvatten från glaciärer får ofta en vackert turkosblå färg av allt stendamm som finns vid vattenytan. Glaciärisen som smälter nu kan vara flera tusen år gammal. Jordens äldsta glaciäris finns på Antarktis och är hela 1.5 miljoner år gammal.

Hur växer en glaciär?

Hur bildas en glaciär? När det är vinter och snön faller växer glaciären. När det blir sommar smälter glaciären och krymper i storlek. När snö faller utan att den smälter bort från år till år omvandlas den långsamt till firn, en sorts snöis, av trycket från snön som ständigt ökar ovanpå snöytan.

Kan Jöklar?

En jökel eller glaciär ( isländska Jökull ) uppstår då tilllförseln av snö och is i ett område överstiger det som smälter bort. Isen som bildas kan av sin egen tyngd komma i rörelse om underlaget sluttar och då kan till exempel dalglaciärer bildas.

Vad är polarisen?

Polarisen är en webbplats om jordens poler, Arktis och Antarktis. Om människorna som lever och arbetar där, om klimatet, haven, atmosfären och glaciärerna. Möt engagerade forskare som berättar om sitt arbete. Polarisen inkluderar hav och land norr om norra polcirkeln – så nordligaste Sverige ingår också!

Vad kallas ett plötsligt stort vattenflöde från en glaciär?

Smältvattenbäckarna kan rinna långa sträckor över glaciärytan för att sedan rinna ut i någon bäck som finns utanför glaciären. Vatten som på så sätt transporteras över glaciärytan kallas ytvatten eller supraglacialt vatten (se ordförklaringar i bildtexten ovan).

Relaterade inlägg: