Vad består en yttervägg av?

Innehållsförteckning

Vad består en yttervägg av?

Vad består en yttervägg av?

Regelväggen är vanlig som icke bärande yttervägg i byggnader med stål- eller betongstomme. Väggens bärande del består av reglar i massivt trä eller lättreglar, till exempel med liv i konstruktionsboard eller OSB/3. Principiellt är ytterväggen uppbyggd så att vertikallaster tas upp av regelverket.

Vad skiljer ytterväggar från innerväggar?

En vägg är en, oftast vertikal, rumsavgränsande byggnadsdel. ... Väggar som utgör gräns mellan inomhus- respektive utomhusklimat kallas ytterväggar medan väggar som finns inom en byggnad kallas innerväggar. Konstruktivt skiljer man mellan bärande väggar och icke bärande väggar.

Vad är det för material i väggen?

En innervägg, också kallat mellanvägg består i regel av en stomme som bär väggen, inte resten av huset. Den mest vanliga konstruktionen är att bygga en innervägg av träreglar eller stål. Den kläs sedan med väggmaterial, det som är mest förekommande är ett enkelt lager av gipsskivor och/eller plyfaskivor.

Vilken är den vanligaste väggkonstruktionen?

Den vanligaste väggkonstruktionen i småhus i Sverige idag är träregelväggen.

Hur bygger man upp en yttervägg?

Uppföra enkel yttervägg i trä

  1. Planera för väder och vind. ...
  2. Konstruktion. ...
  3. Kapning. ...
  4. Lägg ut syll och hammarband bredvid varandra och mät upp och markera var väggreglarna ska sitta. ...
  5. Uppregling. ...
  6. Fönster. ...
  7. Mellan väggreglarna som markerar ytterkant för fönstret skruvar man en kortling i underkant och en i överkant. ...
  8. Vindpapp.

Vad kallas de olika delarna i en yttervägg?

Yttervägg med stående panel Bottenbräda. Luftspalt/kapillärbrytande spalt. Spikläkt. Vindskydd av oorganiskt material.

Hur vet man om man har gipsvägg?

Tursamt nog kan du enkelt avgöra om det är betong, lättbetong, gipsskivor, spånskivor eller masonit. – Börja alltid med att knacka på väggen, säger Amir Fakhra, verktygsspecialist på K-Rauta i Täby. Låter det ihåligt är underlaget gips eller spånskiva. Låter det lite ihåligt men inte så mycket är det lättbetong.

Vilken tjocklek har reglar?

Reglarna placeras normalt med ett fixerat centrumavstånd, vanligen 600 mm eller 450 mm. Centrumavstånden är anpassade av såväl hållfasthetstekniska som praktiska skäl, till exempel efter standardmått på beklädnads- och isoleringsskivor. Reglarnas tjocklek brukar vara 45 mm.

Relaterade inlägg: