Hur mycket är skatten på el?

Innehållsförteckning

Hur mycket är skatten på el?

Hur mycket är skatten på el?

Skattesatsen på el är 35,6 öre per förbrukad kilowattimme el. I vissa delar av norra Sverige kan hushåll och företag inom tjänstesektorn få skattebefrielse med 9,6 öre per förbrukad kilowattimme el. Här hittar du information om avdrag i vissa delar av norra Sverige.

Hur kan det vara moms på energiskatt?

Energiskatt är en så kallad punktskatt och undantas inte från moms i mervärdesskattelagen (1994:200). Därför ska moms (mervärdesskatt) betalas även på energiskatten.

Vad betalar man el för?

Totalkostnaden för el per kWh var år 2020 211 öre/kWh (2,1 kr/kWh) i genomsnitt för en liten lägenhet, som en etta eller en mindre tvåa. Kostnaden var 179 öre/kWh (1,79 kr/kWh) i genomsnitt för en större lägenhet.

Hur mycket är moms på el?

Skattereformen som genomfördes under 19 innebar att det tillkom moms på 23,46 procent för den el som förbrukas av hushållen. Momsen höjdes senare samma år till 25 procent, vilket är samma momssats som gäller idag.

Hur mycket moms betalar man för el?

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2020 32,13 öre/kWh (25,7 öre/kWh exklusive moms) för de med reducerad energiskatt.

Hur beräknas energiskatt?

Energiskatt: denna ligger från årsskiftet på 35,60 öre per kWh exklusive moms. 2018 flyttade energiskatten per förbrukad kWh över, från elhandelsföretaget till elnätsföretagets faktura (eller bytte plats om du har en och samma leverantör) Moms: tillkommer på prisets samtliga delar, det vill säga även på energiskatten.

Hur mycket moms på el?

Skattereformen som genomfördes under 19 innebar att det tillkom moms på 23,46 procent för den el som förbrukas av hushållen. Momsen höjdes senare samma år till 25 procent, vilket är samma momssats som gäller idag.

Relaterade inlägg: