Vad krävs för att åka till Tyskland?

Innehållsförteckning

Vad krävs för att åka till Tyskland?

Vad krävs för att åka till Tyskland?

Särskilda inresebestämmelser. Alla som reser in i Tyskland måste visa upp ett negativt test eller bevis på fullständig vaccinering (inträder 14 dagar efter den sista nödvändiga vaccindosen) eller tillfrisknande. Detta gäller oavsett varifrån man reser och oavsett om man reser in landvägen eller med flyg till Tyskland.

Måste man ha pass för att åka till Tyskland?

Gränskontroller inom Schengen Polisen rekommenderar alla som ska resa inom EU att ta med pass eller nationellt id-kort. Inom Norden brukar det oftast räcka med körkort utfärdat i ett nordiskt land för nordiska medborgare, men det är resenärens ansvar att styrka sitt medborgarskap.

Är gränsen till Sverige öppen?

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin. Till och med 31 januari 2022 råder det ett inreseförbud för resor till Sverige från alla länder. Från ett EU/EES-land räcker det med ett negativt covid-19-test för att undantas och få resa in. Uppdaterad 2021-12-28.

Vad gäller för resor i Europa?

Ett förbud råder för icke nödvändiga resor direkt till Sverige från länder utanför EU/EES och Schweiz. Förbudet omfattar utländska medborgare och gäller till och med 31 januari 2022. ... Utländska medborgare som undantas från inreseförbudet måste visa upp negativt covidtest vid inresa till Sverige enligt ovan.

Vilken typ av munskydd krävs i Tyskland?

I hela Tyskland är munskydd obligatoriskt i affärer och i kollektivtrafiken. I affärer och i kollektivtrafiken är dessutom enbart kirurgiska masker tillåtna (ej tygmasker el. dyl.). Mask är även obligatorisk i situationer då rekommenderat avstånd inte kan hållas, eller då man tillbringar längre tid i samma utrymme.

Vad behövs för att åka till Danmark?

Nya inreseregler till Danmark från och med den 27 december 2021. Det generella kravet är att alla som inte är bosatta i Danmark ska framvisa ett giltigt PCR-test (max 72 timmar gammalt) eller antigentest (max 48 timmar gammalt) vid inresa till Danmark. Kravet gäller även vaccinerade, men ej tidigare smittade.

Vilka länder kan man resa till utan pass?

Med det nationella ID-kortet kan man resa till följande länder utan att medföra pass: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, ...

Kan jag åka till Danmark utan pass?

Inom Norden gäller passfrihet för nordiska medborgare. Även om du inte behöver pass för att besöka Danmark måste du kunna legitimera dig vid behov, samt uppvisa giltig resehandling vid inresa till Sverige. Medtag därför giltig ID-handling, till exempel pass, nationellt ID-kort eller körkort.

Har Sverige stängda gränser?

Sedan februari 2021 gäller ett tillfälligt inreseförbud vid inresa från EU/EES-stater och några andra stater. ... Även dessa personer måste från och med den 28 december 2021, utöver vaccinationsintyget, visa upp ett intyg om negativt covid-19-test vid inresa till Sverige.

Är gränsen till Finland öppen?

Instruktioner gällande gränsövergång under coronaviruspandemin från och med den 28:e december 2021. Dessa instruktioner som följer statsrådets beslut är i kraft till och med den 16 januari 2022. Det är önskvärt du bekantar dig med dessa instruktioner särskilt om du eller dina anhöriga planerar inresa till Finland.

Relaterade inlägg: