Vad stod det på Rökstenen?

Innehållsförteckning

Vad stod det på Rökstenen?

Vad stod det på Rökstenen?

VAD STÅR DET PÅ RÖKSTENEN? Flera forskare har försökt att tolka stenen ända sedan man tog loss den ur Röks kyrka 1862. Flera olika tolkningar har framförts och på senare år har forskningen runt stenen med nya teorier blommat ut. Rökstenen kan ses som en minnesten över en död son.

Vem ristade Rökstenen?

Varin som ristade Rökstenen till minne av sin döde son Vamod (eller Vämod) har på den ena smalsidan av stenen skrivit med lönnrunor: ”Jag säger ett folkminne: Tor!” Han har alltså åkallat guden Tor och har inte varit kristen utan trott på asagudarna. Varin levde i början av vikingatiden, under 800-talet.

Var hittades runstenen Rökstenen?

Runristaren har använt en futhark bestående av endast 16 tecken och texten var sannolikt svår att förstå även för samtida läsare. Rökstenen är den finaste och märkligaste runstenen från 800-talet som vi har i Sverige. Du hittar den vid Röks kyrka på turistvägen mellan Väderstad och Ödeshög.

Vad de ristade och stod i förfäderna?

De som beställde bestämde nog också vad det skulle stå på stenen. När runristaren – och kanske några medhjälpare – hade huggit färdigt inskriften, ristade han ibland sin signatur på slutet. Han skrev alltså sitt namn. ”Öpir ristade runorna” står det till exempel på slutet av många runstenar som just Öpir ristat.

Är Rökstenens text än idag i vissa delar?

Rökstenen berättar en säregen och dunkel historia om flera kungar och återger troligen delar av en nordisk mytologi som sedan dess gått förlorad. Sannolikt är skriften avsiktligt dunkel, kanske för att briljera eller visa hur insatt i myter och berättelser ristaren varit.

När restes Rökstenen?

Rökstenen, rest i Östergötland omkring år 800 efter vår tideräkning, är världens mest kända runsten från vikingatiden, men också en av de mest svårtolkade.

Vad föreställer bilderna på runstenar?

Vad föreställer bilderna på runstenarna? På de flesta runstenarna står runorna mellan två linjer. De här båda linjerna slutar ofta med ett djurhuvud i den ena änden och en svans i den andra. Det ser alltså ut ungefär som drakar eller ormar.

Var finns de flesta runstenarna i Sverige?

Uppland. I landskapet Uppland finns flest runstenar, mer än 1 300 stycken. Under 1000-talet måste därför seden att resa runstenar ha varit starkare i Uppland än någon annanstans i Sverige.

Kan runsten vara?

En runsten är en med omsorg utvald sten eller monolit försedd med runor som är inhuggna av en runristare. De flesta är resta i Mälardalen under 1000-talet. Exakt vad som täcks av begreppet runsten har varierat – de första banden av Sveriges runinskrifter använder det till exempel även om runristade gravhällar.

Har stor sten rök?

h. Rökstenen, med signum Ög 136, är en av Sveriges mest kända runstenar. Dess inskrift anses med sina 760 tecken vara världens längsta runinskrift. Stenen är belägen vid Röks kyrka i Röks socken, Ödeshögs kommun och Lysings härad i Östergötland.

Relaterade inlägg: